جشنواره خودروهای کلاسیک در بام تهران

31 شهريور 1395 ساعت 16:55

در گزارش تصویری زیر جشنواره تابستانی ماشین کلاسیک در بام تهران را می‌بینید.


(تصاویر) جشنواره خودروهای کلاسیک در بام تهران

(تصاویر) جشنواره خودروهای کلاسیک در بام تهران
(تصاویر) جشنواره خودروهای کلاسیک در بام تهران
(تصاویر) جشنواره خودروهای کلاسیک در بام تهران
(تصاویر) جشنواره خودروهای کلاسیک در بام تهران
(تصاویر) جشنواره خودروهای کلاسیک در بام تهران
(تصاویر) جشنواره خودروهای کلاسیک در بام تهران
(تصاویر) جشنواره خودروهای کلاسیک در بام تهران
(تصاویر) جشنواره خودروهای کلاسیک در بام تهران
(تصاویر) جشنواره خودروهای کلاسیک در بام تهران
(تصاویر) جشنواره خودروهای کلاسیک در بام تهران
(تصاویر) جشنواره خودروهای کلاسیک در بام تهران

منبع: میزان 


کد مطلب: 394377

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdca0yne049noe1.k5k4.html?394377

الف
  http://alef.ir