پایگاه خبری الف 2 شهريور 1396 ساعت 11:19 http://alef.ir/vdcjtieihuqeyyz.fsfu.html?505039 -------------------------------------------------- عنوان : تاکید توکلی بر کارآمدی مجمع در دوره جدید -------------------------------------------------- متن : مرکز تحقیقات استراتژیک مربوط به مجمع اســت اما ارتباط هماهنگى با د بیرخانه و رئیس مجمع نــد ارد و نوعى پراکند گــى د ر کار آن وجود د ارد و مانند یک جزیره مستقل عمل مى کند. به گزارش قطب اقتصاد، رهبر معظم انقلاب اسلامی۲۳مرداد ماه در حکمی رئیس، دبیر و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای یک دوره پنج ساله منصوب کردند. در حکم مقام معظم رهبری بر سامان بخشیدن به مجموعه ی سیاست های کلّی و بازنگری در عناوین و نیز در فرآیند تعیین و تنظیم آن، سامان بخشیدن به مسأله ی نظارت بر اجرای سیاست ها، سازوکار لازم برای ارزیابی کارآمدی و اثربخشی سیاست ها، ایجاد انسجام کامل در ساختار تشکیلاتی و مدیریتی و تمرکز برنامه ها بر اساس آئین نامه ی مصوّب و چابک سازی تشکیلات و حذف بخش های موازی و غیر ضرور تاکید شده بود. محسن رضایی دبیرمجمع تشخیص مصلح نظام امروز(شه شنبه) در نشست خبری از انحلال مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص خبر داد و گفت:در مورد مرکز مطالعات باید بگویم که این مرکز به دبیرخانه منتقل می شود و انحلال مرکز مطالعات قطعی است. با توجه به مطالبات مقام معظم رهبری از اعضای مجمع تشخیص مصلحت به سراغ دو عضو مجمع رفتیم و از آنها پیرامون سابک سازی و حذف بخش های موازی و غیر ضرور این نهاد سوال کردیم. علی آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با قطب اقتصاد، گفت: ما اکنــون ســاختارهایى درد رون مجمع د اریم که به تدریج به وجود آمد ه اند و د ر جایــى مصوب نشــد ه اند. وی تصریح کرد: ازطرفى مرکز تحقیقات استراتژیک مربوط به مجمع اســت اما ارتباط هماهنگى با د بیرخانه و رئیس مجمع نــد ارد و نوعى پراکند گــى د ر کار آن وجود د ارد و مانند یک جزیره مستقل عمل مى کند. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می گوید: این در حالی است کــه مجمع براى بررســى طرح هاى بلند مــد ت نیاز به ســاختارى هماهنگ د ارد از این رو ما نیازمند یک ســاختار منظم و مرتبط هستیم. احمد توکلی عضو جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در گفتگو با قطب اقتصاد، گفت: از اعضای مجمع تشخیص نباید انتظار چابکی داشت بلکه باید به عقلانیت آنها در موضوعات مورد بحث توجه کرد. وی در این راستا به حدیثی از امام علی (ع) اشاره کرد و گفت : امام علی (ع) فرمودند: تدبیر پیر، نزد من دوست داشتنی تر از چابکی جوان است.توکلی ابراز امیدواری کرد در دوره جدید، شاهد کارآمدی بالایی از مجمع تشخیص مصلحت نظام باشیم. توکلی ابراز امیدواری کرد در دوره جدید، شاهد کارآمدی بالایی از مجمع تشخیص مصلحت نظام باشیم.