پایگاه خبری الف 18 مهر 1395 ساعت 17:44 http://alef.ir/vdcjoyexxuqeymz.fsfu.html?400684 -------------------------------------------------- عنوان : محله شیعیان در دمشق قدیم -------------------------------------------------- در منطقه مسیحی نشین دمشق به نام باب توما، محله کوچک و متفاوتی وجود دارد به نام حیّ امام جعفر صادق که شامل خیابانی باریک به طول کمتر از یک کیومتر و کوچه پس کوچه های پیچ در پیچ و چسیبده به هم است. ساکنان این محله که در میان دو منطقه امویان و مسیحیان واقع شده، همگی شیعه هستند، حیّ امام جعفر صادق اگرچه کوچک است اما حدود 70 شهید مدافع حرم دارد که متوسط سنی آنها 20 تا 25 سال است. متن :