پایگاه خبری الف 28 بهمن 1393 ساعت 7:04 http://alef.ir/vdcjoye8tuqemtz.fsfu.html?260383 -------------------------------------------------- عنوان : چرا ظريف را مي كوبيم؟ بخش تعاملی الف - حميد نجف -------------------------------------------------- اشاره: مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های بینندگان الف است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. بینندگان الف می توانند با ارسال یادداشت خود، مطلب ذیل را تایید یا نقد کنند. متن : اگر بنا برارزيابي عملكرد و امتياز دادن به اعضاي محترم كابينه، طي يك سال و نيم گذشته باشد قطعا افرادي چون دكترظريف وزير امور خارجه و دكتر هاشمي وزير بهداشت امتياز بالايي خواهند گرفت، افرادي كه به دليل تجربه، شايستگي هاي ذاتي و تلاش خود، حتي در بين منتقدان منصف دولت هم از جايگاه و احترام خاصي برخوردارهستند. تلاش هاي خستگي ناپذير ديپلمات ارشد وزارت امور خارجه كشورمان و جنگ يك تنه او با مقامات شش كشور قدرتمند جهان كه جزء منافع خود به چيز ديگري نمي انديشند قطعا مستلزم توانايي، اعتماد به نفس بالا و از همه مهمتر حمايت قاطع مقامات ارشد نظام مي باشد. مقاماتي كه انصافا طي اين مدت كم نگذاشته اند و بارها در سخنراني ها، مصاحبه ها و توصيه ها بر لزوم حمايت همه جانبه از تيم مذاكره كننده هسته اي در اين پيكار نا برابر ديپلماتيك تاكيد كرده اند. اما بررخي از افرادي كه شايد رسيدن به توافق نهايي را به سود خود نمي دانند، هر بار به بهانه هاي پيش پا افتاده تيم مذاكره كننده و شخص اول آن را هدف نقدهاي غير منصفانه خود قرار مي دهند. آنها با علم به اينكه، تمامي گفتگوها در اين سطح لحظه به لحظه توسط مقامات ارشد كشورهاي ۱+۵ و ايران مورد ارزيابي دقيق قرار مي گيرد، تنها وزير امور خارجه كشورمان را مورد سرزنش گاه و بيگاه خود قرار مي دهند. كساني كه معمولا متن را فداي حاشيه مي كنند و فرع را مقدم بر اصل مي دانند، بهتر است حداقل تا گذار از اين شرايط حساس مذاكرات كمي صبر پيشه كنند، اگر قصد كمك، همفكري و حمايت ندارند، حداقل از حاشيه پردازي بيهوده حذر كنند. آن ها بايد بدانند، چه بسا بسيار امتيازاتي كه ديپلمات ها در وضعيت نشسته داده اند و در وضعيت ايستاده گرفته اند مهم آن توافقي است كه بر روي كاغذ مي آيد، توافقي كه تائيد آن تنها توسط سران و مقامات ارشد كشور ها امكان پذير است. نقش ظريف به مانند ساير وزراي كشورهاي در حال مذاكره تنها گفتگو و چانه زني به نفع كشور است و هر گونه تصميم گيري نهايي با پيشنهاد رئيس جمهور و نظر مستقيم مقام معظم رهبري قابل انجام خواهد بود و لا غير، پس هر گونه نگراني و دلواپسي در اين شرايط خطير و پيش داوري جزء تشويش اذهان عمومي و تيم مذاكره كننده چه حاصلي در بر خواهد داشت. چرا در اين ميدان مبارزه به جاي دادن اعتماد به نفس بيشتر، هر روز به يك دليل برظريف و ديپلمات هاي تلاشگر كشور خود بتازيم و با خرده گيري موجبات دلخوري آنان را فراهم آوريم. بيائيم در اين مرحله حساس بدون قضاوت و هرگونه پيش داوري و حاشيه سازي، به مقامات ارشد كشور خود اعتماد كنيم و تابع تصميم نهايي منتخبان خود باشيم.