پایگاه خبری الف 26 مرداد 1396 ساعت 23:56 http://alef.ir/vdcjo8eiouqeyhz.fsfu.html?502988 -------------------------------------------------- عنوان : مدیرعامل هواپیمایی زاگرس دیشب آزاد شد -------------------------------------------------- متن : ضمن تکذیب اظهارات متهم مبنی بر عدم قبول وثیقه از سوی قاضی کشیک به بهانه نبودن پرونده در دادسرا گفت: به علت اینکه در همان وقت کشیک متهم با قرار کفالت آزاد شده است بنابراین این اظهارات هیچ موضوعیتی ندارد. قاضی اصولی صفار بازپرس ويژه جرائم فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد در گفت و گو با میزان در پاسخ به اظهارات مدیرعامل شرکت هواپیمایی زاگرس اظهار کرد: در روز جمعه مورخ 20 /5/96 با تاخیرات طولانی مدت شرکت زاگرس مسافران مشهد_ نجف که عمدتا از اتباع عراق بودند به دلیل تاخیر و عدم پاسخگویی مسولین و مدیران این شرکت موجب اغتشاش در فردگاه و برهم خوردن نظم، تخریب اموال دولتی و درگیری فیزیکی با ماموران حفاظت فرودگاه شد به طوری که گیت بسته شد و مسافران پرواز فلای دوبی از ورود به داخل محوطه باز ماندند. وی ادامه داد: بنا به اظهارات وکیل شرکت زاگرس این شرکت به دلیل بدهی مالی به سازمان هواپیمایی کشور مدتی مجوز پرواز نداشته و مسافران مقصد مشهد_ اهواز به مدت 3 ساعت در فرودگاه سرگردان بودند و این موضوع با عدم پاسخگویی مسولان شرکت همراه بوده است. قاضی اصولی صفار افزود: در همین رابطه نهایتا با تدبیر مدیرکل فرودگاه و دستور قضایی مجوز از تهران صادر و پراوز پس از 4 ساعت به اهواز انجام شد. بازپرس ويژه فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد با اشاره به شکایات متعدد مسافران از تاخیرهای مکرر شرکت زاگرس به دادسرای مشهد تصریح کرد: در رابطه با وقایع ذکر شده رییس ایستگاه زاگرس به دادسرا احضار و ضمن تفهیم اتهام با قرار کفالت به زندان معرفی شد. وی گفت: آزادی رییس ایستگاه شرکت هواپیمایی زاگرس به قرار کفالت بوده است نه وثیقه و در وقت کشیک دادسرا و با هماهنگی قاضی کشیک با اینجانب قرار کفالت صادر و متهم شب گذشته از زندان آزاد شد. قاضی اصولی صفار ضمن تکذیب اظهارات متهم مبنی بر عدم قبول وثیقه از سوی قاضی کشیک به بهانه نبودن پرونده در دادسرا گفت: به علت اینکه در همان وقت کشیک متهم با قرار کفالت آزاد شده است بنابراین این اظهارات هیچ موضوعیتی ندارد. قاضی اصولی صفار ادامه داد: تاخیر مکرر شرکت هواپیمایی زاگرس موجب نارضایتی مسافران از وضعیت این شرکت شده و به دلیل عدم پاسخگویی و دسترسی به مسولان شرکت شاکیان به دادسرا مراجعه و طرح دعوا کردند. بازپرس ویژه جرایم فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد در پایان با بیان اینکه جوسازی های رسانه ای خللی در پیگیری حقوق عامه ایجاد نخواهد کرد خاطرنشان کرد: تمام مستندات در پرونده موجود است و طبق تاکیدات مقام معظم رهبری در دیدار با مسولان قضایی مبنی بر اهتمام قضات بر توجه به مطالبات عمومی و استیفای حقوق عامه، سیاست های دستگاه قضایی همواره براساس مطالبات عمومی و استیفای حقوق شهروندان استوار بوده است.