پایگاه خبری الف 15 شهريور 1396 ساعت 14:47 http://alef.ir/vdcjmxeiiuqey8z.fsfu.html?504265 -------------------------------------------------- راهنمای کتاب/ «مکتب رواقی»؛ درک بالتسلی؛ ترجمه‌ی حمزه موسوی؛ ققنوس عنوان : فلسفه‌ای برای زندگی دکتر علی غزالی‌فر*؛ 15 شهریورماه 1396 -------------------------------------------------- متن : مکتب رواقی نویسنده: دِرک بالتسلی مترجم: حمزه موسوی ناشر: ققنوس، چاپ اول 1395 96 صفحه، 6 هزار تومان **** تاجری اهل جزیره قبرس در اواخر قرن چهارم قبل از میلاد با کشتی تجاری خود در دریا دچار سانحه شد. کشتی او همراه با کالاهای تجاری غرق شد، اما او جان سالم به در برد و خود را به آتن رساند. او که حالا فقیر و ناامید شده بود، در خیابان های آتن سرگردان و بی هدف راه می رفت که ناگهان عده ای را دید که دور شخصی حلقه زده بودند. به آنان پیوست و به سخنان آن شخص گوش سپرد. حرف های آن فیلسوف کلبی به دل شکسته تاجر ورشکسته خوش نشست و از آن پس در پی فلسفه رفت. شاگرد آن فیلسوف کلبی و چند استاد فلسفه آن روزگار شد. بعدها خود نیز استاد بزرگی شد و در رواقی مشغول به تدریس آموزه های خاص خود شد. این گونه بود که تاجری بدل به فیلسوفی شد که یکی از مهمترین، بزرگترین و پرطرفدارترین مکاتب فلسفی کل تاریخ شد. نام او زنون کیتیومی (334-262 ق.م) بود. البته برخی از مورخان این داستان را افسانه می دانند و بر این باورند که زنون از کودکی با آموزه های فلسفی آشنا بود؛ زیرا پدر تاجرش در سفرهای خود آثار فلسفی یونان را برای فرزندش به ارمغان می آورد و فرزند خود را با فلسفه آشنا کرد. وقتی هم که بزرگ شد صرفا علاقه خود را به فلسفه دنبال کرد. در هر صورت آنچه مهم است نظریات اوست. این مکتب که به خاطر آن محل تدریس زنون، عنوان رواقی را به آن دادند، قرن های بسیار جریان فکری و فرهنگی غالب شد و پیروان بسیاری یافت. قرن ها بعد، هم اپیکتتوس (50-135) که برده بود به این مکتب گروید و هم سنکا (4ق.م- 65) وزیر نرون و هم مارکوس اورلیوس (121-180) امپراطور بزرگ روم. علت جذابیت فراوان فلسفه رواقی آن است که این فلسفه در واقع فلسفه ای برای زندگی است. تمامی مباحث فلسفه رواقی حول این محور می گردد و دغدغه فیلسوفان رواقی آن است که چگونه خوب زیستن را در شرایط گوناگون تعلیم دهند؛ به ویژه هنگامی که مشکلات و مصائب بر انسان می بارد. فلسفه از نظر آنان یک نحوه زندگی است و نه شاخه ای از دانش. مکتب رواقی یک نظام فلسفی است که سه بخش اصلی بزرگ دارد: منطق، فیزیک و اخلاق. اما بیشتر آثار رواقیان یا کاملا از بین رفته یا ناقص به دست ما رسیده است. پس چگونه می توان به این نظام فلسفی به طور کامل دست یافت؟ نویسنده در ابتدا بخشی را به این مسئله اختصاص داده است و گزارشی از چاپ ها و نشرهای معتبر آثار رواقی ارائه می کند. در بخش بعدی، با عنوان "فیزیک"، نظریات رواقیان در مورد طبیعت بررسی می شود. انسان یک موجود طبیعی است و در طبیعت زندگی می کند و لذا واضح است که برای یک زندگی خوب لازم است با طبیعت خود و جهان آشنا باشد. به همین دلیل رواقیان بخشی از فلسفه های خود را به مسائل فیزیکی اختصاص داده اند. این مباحث در واقع مجموعه ای از مباحث انسان شناسی و جهان شناسی است که گاهی نوعی خداشناسی هم در آن مطرح می شود. بخش بعدی به منطق اختصاص دارد و نویسنده نسبتا به تفصیل بحث می کند؛ زیرا منطق نیز به اندازه فیزیک برای رواقیان مهم و حیاتی است، البته نه از این جهت که نوعی دانش است، بلکه به این دلیل که برای داشتن زندگی خوب ضروری است. بسیاری از مشکلات انسان ها ناشی از بی فکری یا بداندیشی است. لذا اگر انسان چگونگی تفکر درست را بیاموزد، زندگی بهتری خواهد داشت. عنایت فراوان رواقیان به منطق ریشه در چنین نگاهی دارد. جالب است که برخی از مهمترین نوآوری ها و نظریات اساسی در منطق توسط رواقیان مطرح شده است. همه مباحث منطق و فیزیک مقدمه است؛ مقدمه ای برای مهمترین بخش فلسفه رواقی: اخلاق. رواقیان اخلاق را میوه و جان فلسفه خود نامیده اند. منظور از اخلاق در این فلسفه عامترین معنای ممکن است که می توان آن را راهنمای چگونه زیستن تلقی کرد. انسان از جهت روحی و جسمی شبیه جهان است و لذا در عمل نیز باید هماهنگ با طبیعت عمل کند. اصل طبیعت بیرونی، عقل کل است و لذا در انسان نیز عقل باید فرمانروای قلمرو درون باشد. انسان باید جهان را آن گونه که هست بشناسد و در برابر امور تغییرناپذیر با خرسندی تسلیم شود. انسان نباید با سرنوشت بیرونی خود بجنگد و در عوض، باید به تغییر درون خود بیشترین اهتمام را داشته باشد. امیال و عواطف انسان نیز باید تابع عقل باشند. در غیر این صورت زندگی تباه خواهد شد. همه عواطف بد و منفی، همچون ترس و حسادت و ناراحتی، بر یک شناخت غلط و قضاوت نادرست درباره امور مبتنی هستند. برای آزادشدن از شر تاثیر ویرانگر آن ها باید به پشت صحنه آن ها برویم و آن شناخت و قضاوتی را که مبنای آن عاطفه بوده است، تصحیح کنیم. به تعبیر رواقیان هر عاطفه ای یک قضاوت است و ما باید قضاوت های خود را قضاوت کنیم. این گونه تحلیل های جالب و جذاب ادامه دارد و مجموعه ای بزرگ و غنی از مباحث مربوط به زندگی را شکل می دهند. دیدگاه های خاص رواقیان در زمینه خیر، سعادت و خوشبختی، لذت، کمال و دیگر موارد مبتنی بر چنین تحلیل هایی است. نویسنده در بخش آخر، تآثیر مکتب رواقی را در حوزه های گوناگون فرهنگ، سیاست و دین از دوران باستان تا دوره معاصر مورد اشاره قرار می دهد. در دوران معاصر استفاده از فلسفه رواقی در روانشناسی و تعلیم و تربیت و حوزه های مشابه رواج پیدا کرده است. یکی از موارد جالب استفاده از رواقی گری در مباحث نظامی است که امروزه برخی از محققان برای تقویت جنبه های روحی-روانی افراد نظامی آموزه های رواقیان را بسیار مفید و کارآمد یافته اند. در سال های اخیر توجه به فلسفه های رواقی در کشور ما زیاد بوده است. آثار خوبی هم در این زمینه منتشر شده است. پیش بینی می شود که از این پس نیز این روند ادامه یابد. آشنایی کلی با آموزه های رواقی برای بهره برداری بهتر و بیشتر از چنان آثاری لازم است. این مدخل دانشنامه فلسفه استنفورد برای این منظور بسیار مناسب است. نقل سخنی از اپیکتتوس هم حسن ختام این مقال است و هم بازتاب دهنده تفکر رواقی: -آن چه آدمیان را مشوش می دارد، وقایع نیست، بلکه استنباط آنان از وقایع است. از جمله، مردن هراس انگیز نیست و گرنه سقراط آن را چنین می یافت. نه، آن چه مرگ را هراس انگیز می کند، تنها قضاوت آدمیان است درباره مردن. از این روی، اگر به مانعی برخوردیم، اگر آزرده شدیم، یا پریشان خاطر گشتیم، نباید که هرگز لب به سرزنش دیگران بگشاییم، بلکه باید خود را، یعنی استنباط خود را، مقصر بدانیم. برای ناکامی های خود دیگران را متهم کردن، نشانه بی خردی است. خود را متهم کردن نشانه ابتدای خردمندی است. و نه خود و نه دیگران را متهم کردن، نشانه کمال خردمندی است. *دکترای فلسفه