پایگاه خبری الف 3 خرداد 1396 ساعت 12:21 http://alef.ir/vdcjhiexxuqeatz.fsfu.html?475394 -------------------------------------------------- عنوان : جزئیات نتایج انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در شهر تهران -------------------------------------------------- متن : جزئیاتی از نتایج انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در شهر تهران ارایه شده است که نرخ مشارکت و درصد آراء حسن روحانی و ابراهیم رئیسی را نشان می دهد. به گزارش ایسنا، پایگاه اطلاع رسانی استانداری تهران اعلام کرد : حسن روحانی در انتخابات نخستین دوره ریاست جمهوری خود در سال ٩٢ ، ١٣٣٠٣٥٥ رأی در شهر تهران به دست آورد درحالیکه در انتخابات دوره دوم ریاست جمهوری خود ٢٥٨٧٨٩٣ رأی از مردم شهر تهران کسب کرد که نشان می دهد یک میلیون و ٢٥٧ هزار و ٥٣٨ رأی نسبت به انتخابات سال ٩٢ در شهر تهران بیشتر کسب کرده است. براساس آمار ارایه شده میزان مشارکت انتخابات در شهر تهران ٦٣/٧ درصد عنوان شده، این در حالی است که در سال ٩٢ این میزان ٥٠/٢ درصد بوده است . بررسی آمار انتخابات در شهرتهران نشان می دهد جناب آقای روحانی در نخستین دوره ریاست جمهوری خود در سال ٩٢ ، میزان ٤٨/٠٨ درصد آراء را کسب کرده و انتخابات امسال رقم ٧١/٥ درصد را نشان می دهد. همچنین طبق آمار ارایه شده از جزییات نتایج انتخابات در شهر تهران،جناب آقای ابراهیم رییسی ٢٦/٧ درصد آراء ،معادل ٩٦٨٢١٨ رأی در شهرتهران کسب کرده است. سال 1396 سال 1392 سال میزان آراء ٣٦٢٠١٤٣ ٢٨٦٦٩١٢ کل آراء ماخوزه ٦٣/٧٪ ٥٠/٢٪ نرخ مشارکت 2587893 1330355 آراء جناب آقای روحانی %71/5 %48/08 درصد آراء جناب آقای روحانی 968218 _ آراء جناب آقای رئیسی