پایگاه خبری الف 28 مهر 1395 ساعت 23:05 http://alef.ir/vdcjaxexiuqey8z.fsfu.html?404275 -------------------------------------------------- عنوان : جزئیات آماری از قیمت مرغ -------------------------------------------------- متن : مرکز آمار از افزایش ۵.۳۸ درصدی شاخص قیمت تولید مرغ در بهار امسال نسبت به فصل قبل خبر داد. به گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در بهار سال 1395 به عدد 208.96 رسید که 1.33 درصد نسبت به فصل قبل (تورم فصلی)، افزایش و 4.14 درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، کاهش داشته است. تغییرات شاخص در چهار فصل منتهی به بهار 1395 نسبت به چعر فصل منتهی به بهار 1394 معادل 5.95 درصد کاهش را نشان می‌دهد. شاخص استانی بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در بهار سال 1395 نشان می‌دهد که استان کرمانشاه با 36.39 درصد افزایش و استان کردستان با 14.16 درصد کاهش به ترتیب بیشترین افزایش و کاهش قیمت را نسبت به فصل قبل داشته‌اند. به علاوه استان هرمزگان با 24.78 درصد افزایش و استان مازندران با 32.27 درصد کاهش به ترتیب بیشترین افزایش و کاهش قیمت را نسبت به فصل مشابه سال قبل تجربه کرده‌اند. شاخص گروه‌های اصلی 1- مرغ در بهار 1395 شاخص گروه مرغ به 239.45 واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل و فصل مشابه سال قبل به ترتیب 5.38 درصد افزایش و 0.16 درصد کاهش یافته است. در این گروه جوجه یکروزه و پولت به ترتیب 8.27 و 5.80 درصد نسبت به فصل قبل افزایش داشته است. همچنین اقلام مذکورر به ترتیب 26.87 و 1.76 درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته‌اند. مرغ گوشتیی در این گروه 4.76 درصد نسبت به فصل قبل افزایش و 4.58 درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش داشته است. 2- تخم مرغ در بهار 1395 شاخص گروه تخم مرغ به 136.89 واحد رسیده که به ترتیب 9.39 و 16.29 درصد نسبت به فصل قبل و فصل مشابه سال قبل کاهش داشته است. در این گروه تخم مرغ نطفه‌دار به ترتیب 3.93 و 23.39 درصد نسبت به فصل قبل و فصل مشابه سال قبل کاهش داشته است. همچنین تخم مرغ خوراکی به ترتیب 14.64 و 6.96 درصد نسبت به فصل قبل و فصل مشابه سال قبل کاهش داشته است. 3- سایر این گروه شامل کود می‌باشد که نسبت به فصل قبل 2.12 درصد کاهش یافته اما در مقایسه با فصل مشابه سال قبل، شاخص کود 7.43 درصد افزایش داشته است.