پایگاه خبری الف 22 مرداد 1396 ساعت 15:05 http://alef.ir/vdcjaveiiuqeyxz.fsfu.html?501475 -------------------------------------------------- عنوان : تاثیر شیردهی در پیشگیری از ابتلا به سرطان پستان -------------------------------------------------- متن : در بررسی مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مشخص شده، مادرانی که ۱۸ تا ۲۴ ماه شیردهی برای هر کودک خود داشته باشند، موفقیت بسیاری در پیشگیری از سرطان پستان خواهند داشت. به گزارش ایسنا، دکتر محمد اسماعیل اکبری اظهار کرد:در بررسی مرکز تحقیقات سرطان نتیجه اعجاب آوری به دست آمد، مبنی بر اینکه مادرانی که ۱۸ تا ۲۴ ماه شیردهی برای هر بچه خود داشته باشند، موفقیت بسیاری در پیشگیری از سرطان پستان خواهند داشت و این شاخص تحقیقاتی بسیار ارزشمند است. این فوق تخصص جراحی غدد و سرطان از دانشگاه جانزهاپکینز آمریکا تصریح کرد: همچنین بر اساس این تحقیق علمی، اثبات یکی از آیات قرآن در سوره بقره و آیه ۲۳۳ بیشتر برایمان روشن می شود که پروردگار فرمان داده است که مادران دو سال به بچه خود شیر دهندکه نتیجه آن در تحقیق علمی ثابت می کند، این شیردهی پیشگیری از سرطان پستان (Breast Cancer) برای مادران را در برخواهد داشت. استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خاطرنشان کرد: همچنین امام جعفر صادق (ع) نیز توصیه بر ۱۸ ماه شیردهی دارندو اگر کمتر از این باشد به ضموم - ظلم و ضرر است، بنابراین شیردهی ۱۸ تا ۲۴ ماه تاثیر اعجاب آور علمی و تحقیقاتی در پیشگیری از سرطان پستان دارد که این تحقیق علمی نیز در ایران محقق شده است.