پایگاه خبری الف 9 خرداد 1394 ساعت 11:41 http://alef.ir/vdcizparpt1ayw2.cbct.html?273513 -------------------------------------------------- عنوان : من اگر وزیر مسکن بودم بخش تعاملی الف - سلیمان کرمی -------------------------------------------------- متن : تصمیم به اعطای وام ۸۰میلیونی،۶۰میلیونی و۴۰میلیونی به ترتیب درتهران، شهرهای دارای بیش از ۲۰۰هزار نفر جمعیت و شهرهای کوچک، یک تصمیم فوق العاده است؛ چون سررسید وام های یادشده برای بازپرداخت، برای تهرانی ها خیلی کمتر از اجاره بهای امروز است و برای دیگرمناطق هم، ازمبلغی که بابت اجاره پرداخت می شود حکم تساوی را دارد. این تصمیم متولیان مسکن، حداقل درشهرهای کوچک، خیلی هارا می تواند صاحب مسکن بکند؛ مخصوصاً درشهرهای کوچکتر، خرید مسکن با وام ۴۰میلیون تومانی امکان پذیرتراست. اگر چنانچه متولیان محترم گفته اند، این وام هزینه ی ۸۰ درصد خرید مسکن راتأمین کند، تهیه ی ۲۰درصد باقیمانده برای بی سرپناهان راحت خواهد بود. دوم:امروزه در مناطق ارزان تهران ، تهرانی ها ی خانه اولی می توانندواحدهای ۵۰متری را با صد میلیون تومان خریداری کنند،ودربعضی مناطق کلانشرها بی سرپناه ها می توانند همین متراژهارا با ۷۵میلیون تومان خریداری نمایند ودرشهرهای کوچکترهم با ۶۰میلیون تومان که فشارزیادی به خریداران تحمیل نمی شود. سوم: برابرآنچه که ابلاغ خواهد شد،این وام ها، بعدازیک سال، آن هم برای کسانی که بتوانند سپرده گذاری کنند اعطا خواهدشد. بی سرپناهی که نتواند این سپرده گذاری راانجام دهد، از اخذ وام و درنتیجه خرید خانه محروم خواهد ماند؛ بهتربود متولیان مسکن، قبل از گرفتن این تصمیم، به چند مورد توجه می کردند: ۱:خانه اولی ها اگرهم پول سپرده گذاری راداشته باشند، با آن برای خودمنزلی رهن یا رهن واجاره کرده اندکه درنتیجه نمی توانند آن پول راخارج کنند. ۲- درمدت یک سال آینده، گرانی قیمت مسکن، مخصوصاً با ابلاغ این دستور العمل شتاب خواهدگرفت، زیرا هیچ تضمینی برای جلوگیری ازافزایش قیمت مسکن وجود ندارد؛پس آندسته ازسپرده گذاران هم برای خریدن مسکن به مشکل برخواهند خورد. ۳- راهکار اخذ وام بدون سپرده گذاری ازبانک های خصوصی هم با توجه به شرایط وام دهی آن بانک ها، به سبب این که وام را دربرابرواحدی که ۲۰ درصدازارزش واقعی وام بیشتراست، اعطا نمی کنندبلکه کل بدهی وام گیرنده را درنظر می گیرند وبه واحدی وام می دهندکه حداقل ۲۰۰میلیون تومان ارزش داشته باشد و وام گیرنده بتواند درماه اقساط سنگین آن رابپردازد. ۴- علاوه براین ها، این شرایط سبب می شود وام های بانکگ ها به کسانی اعطا شود که توانایی اقدام به خرید خانه با این شرایط را داشته باشند که مغمولاًآن هایی هستند که پول بیشتردارند. چهارم: دعدعه ی خانه دار کردن بی سرپناهان یک ایده ی نوع دوستانه وخداپسندانه است که ملت مسلمان ما ازمسئولین متعهد خود انتظاردارندوخداوند پدرومادر مسئولی را بیامرزدکه این دغدغه را دارد ومی خواهداین مشکل عظیم را ازولی نعمتان خود واکند.با این حال معلوم نیست چرااین مسئولین محترم کاررا پیچیده وبغرنج می کنند؟ ونیزاین آرزوی خانه دارشدن را به آرزوی دست نیافتنی تبدیل می کنند.این تضمیم هم مانند تصمیمات گذشته ، به دلایلی که دربالا ذکرشد،مانند مسکن مهر،نخواهد توانست مشکل بی مسکنی را ریشه کن کند. پنجم: من اگروزیرمسکن بودم،الزام به سپرده گذاری را ازشروط اخذ وام حذف می کردم!وام را ازهمین حالا اعطا می کردم.اگرمتولی مسکن بودم،حتی شرط ۲۰درصد آورده ی متقاضی خرید مسکن را برمی داشتم وکل مبلغ خرید مسکن رااعطا می کردم واینطوری دل میلیون ها بی سرپناه را شاد می ساختم؛نمی دانم شاید منبع موجود اجازه ی این کار را ندهدولی آیا اجری عظیم ترازشادشدن کودکان بی سرپناه هم هست؟چه می شود اگریک خریدارخانه فقط به بانک بدهکارمی شدوهرماه به بانک پول می داد وپس از ۱۲ سال خانه ای می داشت ازآن خودش؟من اگرمتولی امرمسکن بودم ازهمین امروزوام ها رااعطا می کردم وکل مبلغ یک مسکن را!این کار، درآن واحد که نه درطی چند سال آینده مشکل بی مسکنی را ازبیخ می کند،حالا شما اگرمتولی مسکن بودبد چه می کردید؟