پایگاه خبری الف 30 تير 1396 ساعت 8:45 http://alef.ir/vdciz5a5pt1a3u2.cbct.html?494013 -------------------------------------------------- عنوان : تأسیس دستگاه اطلاعاتی جدید در عربستان -------------------------------------------------- متن : پادشاه عربستان فرمان تاسیس دستگاه اطلاعاتی جدید تحت عنوان «ریاست اطلاعات» کشور که فعالیت های آن شامل همه مسائل امنیتی و اطلاعاتی است، صادر کرد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، به موجب دستور ملک سلمان کمیته های وابسته به وزارت کشور از جمله مدیر کل امور پژوهش ها، نیروهای امنیتی ویژه، نیروهای فوق العاده، هواپیمایی اداره اطلاعات و اداره کل امور فنی در دستگاه جدید اطلاعاتی ادغام می شوند. طبق این فرمان، نهادهای وابسته به وزارت کشور و دستگاه جدید ریاست اطلاعات کشور باید با یکدیگر همکاری داشته باشند و وزیر کشور عربستان نیز باید عضوی از شورای امور سیاسی و امنیتی کشور باشد. در فرمان پادشاهی آمده است که همه بخش ها، سرویس ها و ادارات وابسته به وزات کشور و ریاست اطلاعات کشور باید همکاری داشته باشند که این همکاری شامل پشتیبانی میدانی است. بر اساس فرمان ملک سلمان، «عبدالعزیز بن محمد الهویرینی» به عنوان رئیس دستگاه ریاست اطلاعات کشور و «سهیل المطیری« به عنوان رئیس گارد دربار پادشاهی عربستان انتخاب شدند. همچنین بدر الدین محمد عبد العزیز بن عساکر مدیر دفتر ویژه ولیعهد در امور ویژه با جایگاه وزیر تعیین شد و سلیمان نایف الکثیری از سمت ریاست امور ویژه ولیعهد برکنار شد و ثامر نبیل نصیف به عنوان رئیس امور ویژه ولیعهد تعیین شد.