پایگاه خبری الف 17 خرداد 1396 ساعت 7:41 http://alef.ir/vdciuua53t1avu2.cbct.html?480009 -------------------------------------------------- عنوان : بیرانوند به این دلیل از پرسپولیس جدا می شود -------------------------------------------------- متن : علیرضا بیرانوند تا 1400 با پرسپولیس تایید کرده بود. اما به «تمدید قراردادها» در فوتبال ایران اعتباری نیست. به گزارش جلم جم، علیرضا بیرانوند به دلیل دستکاری شدن رقم قراردادش که مبلغ از یک میلیارد و دویست به نهصد و بیست میلیون تومان کاهش یافته است بسیار عصبانی است. او سفید با پرسپولیس تمدید کرده بود اما قول شفاهی گرفت که مبلغ این قرارداد یک میلیارد و دویست میلیون تومان باشد. اکنون مشخص شده مبلغی که در قرارداد این دروازه بان ثبت شده نه یک میلیارد و خرده ای که حدود 900 و بیست میلیون تومان است.   این اتفاق ناراحتی شدید علیرضا بیرانوند را رقم زده است به حدی که او دوباره از پیشنهادهای اروپایی اش صحبت می کند و اینکه می خواهد از پرسپولیس جدا شود.   مدتی پیش او مدعی بود که از اسپانیا پیشنهاد دارد اما آنچه که اکنون در اطراف دروازه بان تیم ملی شنیده می شود این است که از لیگ یونان پیشنهاد دارد، اما کدام تیم مشخص نیست!