پایگاه خبری الف 12 آذر 1395 ساعت 13:02 http://alef.ir/vdciu3a5ut1azy2.cbct.html?419700 -------------------------------------------------- عنوان : ۳۰ سال پیش علی لاریجانی در مجلس چه می‌کرد؟ -------------------------------------------------- متن : سایت 24 آنلاین نوشت: در ۱۱ آذر ۱۳۶۵ در مجلس شورای اسلامی لایحه ای مورد بحث قرار گرفت که بر اساس آن باید صلاحیت داوطلبان تملک سلاح های شکاری احراز می گردید. صلاحیت افراد مزبور تا آن تاریخ توسط سپاه تایید می شد، اما به موجب این لایحه، تایید صلاحیت به وزارت اطلاعات موکول می شد. بعد از اینکه نمایندگان موافق و مخالف سخنرانی کردند، معاون پارلمانی وزارت سپاه پشت تریبون قار گرفت و توضیحاتی داد. این بخش از مذاکرات را به نقل از صورتجلسه ۱۱آذر ۱۳۶۵ می خوانید: علی لاریجانی (معاون پارلمانی وزارت سپاه)_بسم الله الرحمن الرحیم ،درواقع بهتربودکه وزارت اطلاعات که این لایحه راآورده ازآن دفاع بکندولی سپاه بااین لایحه موافق است .دلیلش هم واضح است .این است که آن زمانی که تأییدوزارت سپاه رالازم دیدنداطلاعات درواحداطلاعات سپاه متمرکزبود.وحالااینطورنیست .این قسمت اطلاعات منتقل شده به وزارت اطلاعات والان مشکل است برای سپاه تشخیص این امرکه این فردراتاییدبکندیانه؟یعنی لازمه اینکه سپاه تأییدیه بدهداین است که خودش دوباره باوزارت اطلاعات مکاتبه کندوبپرسدکه آیااین فردکه احتمالاایامی ازسال رادرشهرمی گذراندیاجاهای دیگرشماکه بانک اطلاعاتی هستیداطلاعات دیگری راغیرازاینکه مادرروستایادرشهراین اطلاعات راداریم شمااطلاعات دیگرداریدیانه ؟مشکل این است که تمام اطلاعات متمرکزاست دروزارت اطلاعات واگربخواهدیک جمع بندی درستی ازاطلاعات بشودلازمه اش این است که ازوزارت اطلاعات سوال بشودنه ازسپاه ....تقاضا میکنم که به این لایحه رای مثبت بدهید.