پایگاه خبری الف 29 ارديبهشت 1396 ساعت 19:11 http://alef.ir/vdci5pa5yt1ayq2.cbct.html?473647 -------------------------------------------------- عنوان : هنرمند يا "قوطي" وزير؟ ابوالفضل فيضي خواه/ روزنامه نگار/29 اردیبهشت96 -------------------------------------------------- متن : آقاي صالحي اميري وزير فرهنگ امروز در صف انتخابات گفتگوي كوتاهي كرده اند كه تك تك جملاتش از يك تناقض ذاتي در بيان و تكرار كليشه هاي رايج حكايت مي كند و از آن بدتر و فاجعه بارتر فاش كننده تكبر و خودبرتربيني و روحيه كاملا غير فرهنگي است كه خاطر هر انسان سليم النفسي را مكدر مي كند. گفته اند: "مردم در ميان دو گفتمان در حال تصميم گيري هستند. يك گفتمان به جزميت به توهين و به خشونت راي مي دهد و گفتمان ديگري كه به عقلانيت و آزادي و كرامت انساني راي مي دهد." تماشا و دانلود خبرنگار: يعني كسي كه امروز به قطب مقابلي كه گفتيد راي مي دهد دارد به گفتمان خشونت راي مي دهد؟ وزير: "بهترين انتخاب اين است كه ما براي مردم تعيين تكليف نكنيم. ما نيت خواني نكنيم بذاريم مردم خودشان تصميم بگيرند!( بعد ناگهان مي گويند): "من فكر كردم امروز بروم در جنوب شهر در منتهي اليه جنوب شهر راي بدهم، بعد فكر كردم بهتر است با مردم صادق باشم و بيايم در "جماران" با امام بيعت كنم." البته شايد خبر نداشتند كه برادر آقاي رييس جمهور در شهر ري و در حرم عبدالعظيم راي داده اند! سوال بعدي خبرنگار يا پرسشگر درباره تحليلش از ديدار تتلو با رييسي بود كه اين پاسخ را در پي داشت: "من به كانديداي عزيزي كه امروز در انتخابات هست پيام مي دهم كه اگر واقعا نياز به هنرمند داشتيد پيغام مي داديد من برايتان مي فرستادم! اگر به من پيغام مي دادند من حتما برايشان تعدادي را مي فرستادم." خبرنگار مي پرسد اين مي فرستادم شوخي است ديگر؟. وزير مي گويد "نه جدي است..." چه بايد گفت با وزيري كه هنرمندان تحت مديريتش را "قوطي" فرض مي كند؟!