پایگاه خبری الف 5 شهريور 1396 ساعت 15:49 http://alef.ir/vdchvmnmi23nv6d.tft2.html?505802 -------------------------------------------------- یک مجله، یک متن/ ماهنامه خیمه (122) (تیر و مرداد) عنوان : تأملی بر امر به معروف و نهی از منکر در زمانه‌ی ما سیدهادی طباطبایی؛ 5 شهریور ماه 1396 -------------------------------------------------- شماره 122 ماهنامه خیمه (دینی، فرهنگی و مجالس حسینی) با تصویر حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا نائینی به تازگی روی پیشخوان قرار گرفته همچون همیشه از مطالبی خواندنی و جذاب تشکیل شده است. پرونده ویژه شماره ۱۲۲ ماهنامه با عنوان خیمه به موضوع امر به معروف می پردازد که خواننده یکی از مقالات این پرونده هستید. همچنین در این شماره حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا نائینی، استاد حوزه علمیه به باید و نبایدهای تبلیغ و وظیفه مبلغ در عصر حاضر پرداخته است. متن : کافی است تار مویی رؤیت شود، بوی نامطبوعِ مُسکری به مشام رسد، ساز طربناکی شنیده شود؛ آنگاه است که رگهای غیرت افروخته می گردد و جامه ها دریده می شود و فریاد وا اسلاما به گوش می رسد. کم نبودند بی حُرمتی هایی که به نام مبارزه با بد حجابی صورت گرفته و بی اخلاقی را رقم زده است. مبارزه با روزه خواری سرلوحه ی کار بوده، اما بعضاً رُعب و وحشت آفریده است. به سودای انجام امر به معروف و نهی از منکر، در پوستین خلق افتادن و تیغ غضب برکشیدن، گویی رویّه ی مرسوم و معمول تلقی شده است. داستان امر به معروف و نهی از منکر، گویی قصه ی خرقه و باده است. خرقه بر تن داریم و باده بر کف. گاه موزون اینیم و گاه موزان آن. بی دلیل نبود که آن شیدای شیرازی از قرابت این دو، سخن در میان می آورد: در همه دیر مغان نیست چو من شیدایی / خرفه جایی گرو باده و دفتر جایی بر این مهم شکی نیست که امر به معروف و نهی از منکر، از فروع دینی است. در اصلِ اصیلِ آن، نه خُرده ای رواست و نه تردیدی جایز. شرایط تحقق این مهم اما مورد اختلاف رأی های فراوان بوده است. سید بن طاووس از اعاظم فقهی قرن ششم و هفتم بر این باور بود که امر به معروف و نهی از منکر، تنها می باید در قلب انسان انجام شود.[1] کفایت می کند که دل به منکر نسپُرد و از آن اعلام برائتِ قلبی کرد. وی بیم آن داشت که مبادا این فرع فقهی به نیکی انجام نپذیرد و به زبانِ تلخی و یا رفتارِ ناروایی به انجام رسد و ثمرات شومی به بار آورد و مردمان را از دین و دینداری رمیده کند. سید قرن ها پیشتر چنین رأیی را صادر کرده بود. رأی غالب اما چنین نبود. حتی در عصر حاضر هم دیدگاه دیگری وجود دارد که امر بر معروف و نهی از منکر را تا مرتبه ی ضرب و شتم پیش می برد و عملِ خلاف شرع را به تندی پاسخ می گوید. آیت الله محمد تقی مصباح یزدی، امر به معروف و نهی از منکر را به مثابه ی جهاد می بیند و بر این باور است که می باید از گناه بازداشت، حتی اگر نزاعی دربگیرد.[2] از ملاک های مسلّم امر و نهی اما آن است که بر مخاطب اثر گذارَد و او به معروفی راغب شود و از منکری سرپیچد. مگر می توان در زمانه ی معاصر به ترشرویی و تلخکامی دلی را ربود و بر معروفی ترغیب کرد؟ شهید مرتضی مطهری نقل کرده بود که در مشهد، فردی غیر دیندار، تغییر رویّه داده و به مسلک مسلمانی پیوسته بود و در نماز جماعت حضور می یافت. پس از چندین روز حضور در جماعت، فردی که در صف اول نماز می ایستاده طاقت از کف می دهد و بر وی خُرده می گیرد که اگر مسلمانی، چرا ریشت را به این شکل در آورده ای؟ از همان جاست که آن تازه مسلمان، مُهر و سجاده را در همان مسجد رها کرده و از اسلام و مسلمانی می رمد و روی به مسلک دیگری می آورد.[3] مطهری از این گونه اعمال تحذیر می داد و می گفت: مطلق امر به معروف و نهی از منکر یک وظیفه تعبدی نیست که هر وقت منکری را دیدیم نهی کنیم و بر ما نباشد که بر نتیجه ی اثر توجه داشته باشیم؛ بلکه احتمال اثر یا اطمینان به نتیجه لازم است.[4] آنچه بدان امر می شود و آنچه از آن نهی می گردد اما می باید در دو ساحت مورد ملاحظه قرار گیرد. یکی در عرصه ی اجتماع است و دیگری در حیطه ی شخصی و فردی. این سخن پیامبر اکرم (ص) بود که جامعه چونان کشتی است. اگر فردی آن را سوراخ کند، تمامی کشتی غرق گرداب ها خواهد شد که: کشتی باده بیاور که مرا بی رخ دوست / گشته هر گوشه ی چشم از غم دل دریایی پیامبر (ص) هنگامی که این سخن بر زبان می راند، به حیطه ای از امر به معروف اشارت داشت که جامعه را نشانه می گرفت. در عرصه ی اجتماع می باید به کدامین گوهر تمسک جست؟ شهید بهشتی با استناد به آیات قرآنی بر این باور بود که در عرصه ی اجتماع، دو مؤلفه ی عدل و احسان را می باید پاس داشت و بدان تشویقِ عالمانه کرد.[5] اِنَّ اللهَ یأمرُ بالعدلِ وَ الاِحسان وَ اِیتاءِ ذی القُربی وَ یَنهی عَن الفحشاءِ وَ المُنکر.(نحل/90) عدل و احسان، دو مقوله ی اخلاقی و پیشا دینی اند. امر به معروف در این عرصه، فی الواقع امر بر اخلاق و آموزه های اخلاقی است. هر آن زمان که سخن از معروفی می رود، می باید به آموزه های اخلاقی تمسک جست و پای آن را به میدان کشید. این در آراء فقیهان است که اگر دیدید کسی بر اساس رأی فقیهی عمل نمی کند، اما رفتار او مطابق با رأی یک فقیه دیگر است؛ حق اعتراض بر وی ندارید. و چه جای گفتن دارد که بسیار است حکم فقهی که نزد همه ی فقیهان یکسان نیست. امر اخلاقی اما مورد اتفاق عموم است و می توان آنرا به دیده ی عنایت نگریست و بدان امر کرد. در عرصه ی اجتماع، می باید پای اخلاق را به میان آورد و از آن مدد طلبید. اخلاقِ اجتماعی اما اصلاح نمی شود مگر آنکه ارباب قدرت اصلاح پذیرند. می باید حاکمان را به غایت به تیغ نقد سپرد و از منکر بازداشت و به معروف گماشت. امر به معروفِ مسئولان اگر در گذشته با تیغ و سنان برآورده می شد و خون ها ریخته می شد تا حاکمی راست گردد و اصلاح پذیرد، اما این رسالت امروز به تیغ قلم ها و پرده سینماها و نجوای اعتراضیِ موسیقی ها سپرده شده است. مسئولان اصلاح نمی شوند مگر اینکه قلم ها آزاد باشند؛ نشریات امنیت شغلی داشته باشند. به تیرهای نقد و اصلاحی که بر اصحاب قدرت حواله می کنند، نه تنها زجر نبینند بلکه قدر بینند. هنگامی که از منکری سخن می گویند و از آن باز می دارند، تشویق و ترغیب شوند. هنگامی که از فساد قدرت پرده بر می افکنند، به حبس های ناروا محکوم نگردند. نهی از منکرِ امروز به زبان هنر تجلی می کند. رسالت نهی از منکر را می باید در پرده های سینما جستجو کرد. آنکه بر هنر و هنرمندان مُهر سکوت و سانسور می نهد، بی شک امر به معروف و نهی از منکر؛ این فریضه ی واجبه ی الهی را مسکوت نهاده و از آن مانع شده است. منکر و معروف اجتماعی را عرف جامعه تعیین می کند.اخلاقیات مردمان، برخی اعمال را ناروا می داند و برخی را می پسندد. و چه نازیبا است وقتی که منکر و معروف از جانب حاکمان تعریف و تعیین شود و از آن به عنوان ابزاری برای تحمیل نظرات شخصی استفاده گردد. به واقع چنین برخوردی تبلیغ علیه دین خواهد بود. استفاده از زور و قدرتِ سیاسی، رسالت امر به معروف و نهی از منکر را از ماهیتِ حقیقیِ خود خارج می کند. از همین روست که برخی بر این باورند که امر به معروف و نهی از منکر، امروزه به امری بی خاصیت تبدیل شده است.[6] جریان آزاد اطلاعات لازمه ی امر به معروف و نهی از منکر است. آنکه به نام این فریضه ی مقدس، دعوت به محدود کردن آگاهی مردمان می کند و رسانه های گروهی را توقیف می کند، دانسته یا ندانسته مقدمات اجرای امر به معروف و نهی از منکر را از میان برداشته و بر آن مُهر سکوت نهاده است. فریضه ی امر به معروف و نهی از منکر اما مختص به عرصه ی اجتماع نیست. گاه در محفل شخصی هم می توان بدان مهم عمل کرد. می توان امر به تعالی و معروفِ بزرگِ الهی کرد و فردی را از منکری بازداشت. در این امر و نهیِ فردی اما نمی توان با زبانی که در اجتماع مرسوم است سخن گفت و گره گشایی کرد. حیطه ی شخصی و فردی لسان دیگری می طلبد. قرآن کریم نیز از کنجکاوی و تجسس در زندگانی شخصی و خصوصی باز داشته و از آن بر حذر داشته است. اِنَّ الذّینَ یُحبّونَ اَن تَشییعَ الفاحشهَ فی الذینَ آمنوا لَهم عَذابٌ اَلیم(نور:19) آنها که دوست دارند زشتی های مؤمنان را منتشر کنند برایشان مجازات دردناکی است. باری بر حیطه ی شخصی و فردی به سختی می توان نزدیک شد و به صعوبت می توان از رفتاری باز داشت و به اعمالی ترغیب کرد. این میدان نیاز به سلیمان صفتانِ معنوی دارد. آنان که روشن رأیند و صحبتشان، کام معنوی می افزاید: دل که آیینه ی شاهی است غباری دارد / از خدا می طلبم صحبت روشن رایی در نظر آورید، فرهیخته ای، عارفی، سلیمان سیرتی چون علامه طباطبایی را. نَفَسَش بر دل ها اثر می کند. رؤیت چهره اش جان را تسلّی می دهد. مَنش رفتارش گره از کار فروبستگان می گشاید. چنین فردی نیاز به امر و نهی کردنِ دیگران ندارد. وجودش آمر به معروف است. حضورش ناهی از منکر است. زبان حقیقی امر و نهی را می داند. می داند که نیازی به تکلّم های دراز دامن و محاجّه های پر مشقت نیست. از همین رو بود که گفته اند مرحوم علامه طباطبایی به غایت سکوت پیشه کرده بود. کمتر سخنی بر زبان می راند چرا که: در درونشان صد قیامت نقد هست/ کمترین آنکه شود همسایه مست باری! امر به معروف می تواند در عرصه ی فردی و شخصی نیز تحقق بیابد. در این حیطه اگر چه کنکاش و جستجو روا نیست، اما امینانِ این عرصه، خود به صد زبان بر معروفی امر می کنند و از منکری باز می دارند. داستان امر به معروف و نهی از منکر، داستان ظریف و پر مخاطره و پر آشوبی است. به بهانه ی اجرای این فریضه، گاه دلها رَمیده است و چشم ها به اشک نشسته است. اگر ره مسجد می طلبیم، می توانیم از در میخانه هم به اخلاق و احترام گذر کنیم. اگر خرقه بر تن داریم، می توان باده بر کف گیریم و حرمت مقام اخلاق را بنهیم. در این دایره ی مینا، خرقه و باده به هم تنیده است. هر کسی بر مرام و مسلکی می رود. اما آنچه امر و نهی کردنی است، اخلاقیات است. اخلاقی که هم مورد تأیید باده به دستان است و هم خرقه پوشان را خوش می آید. با این روش، می توان به منش و سیرتی دست یافت. مسلکی که می تواند در عرصه ی شخصی و فردی نیز اثر گذارَد و دلهای بسیاری را به خود مشغول دارد و حل مشکل کند که: زین دایره ی مینا خونین جگرم می ده/ تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی پی نوشتها [1] نقل از اتان کلبرگ؛ کتابخانه سید بن طاووس؛ ترجمه سید علی قرائی و رسول جعفریان؛ کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی [2] رک: محمد تقی مصباح یزدی، آذرخشی دیگر از آسمان کربلا [3] مرتضی مطهری، ده گفتار، صص251-252 [4] مرتضی مطهری، حماسه حسینی، ج2، صص114-115 [5] سید محمد بهشتی، دکتر شریعتی جستجوگری در مسیر شدن، ص9 [6] رک: آیت الله بیات زنجانی، حضورِ حاضر، ص82