پایگاه خبری الف 22 مرداد 1396 ساعت 11:57 http://alef.ir/vdchqznmk23nvxd.tft2.html?501374 -------------------------------------------------- عنوان : با موافقت مجلس؛ قوه قضائیه موظف به اختصاص شعباتی برای شکایات خسارت‌دیدگان از تحریم‌های آمریکا شد -------------------------------------------------- متن : با تصویب مجلس، قوه قضائیه موظف شد شعبه و یا شعب ویژه‌ای را به منظور رسیدگی به شکایات کسانی که از ناحیه تحریم‌های غیرقانونی آمریکا یا اقدامات ماجراجویانه تروریستی این کشور در منطقه صدمه و یا خسارت دیده و یا می‌بینند، اختصاص دهد. به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز یکشنبه 22 مرداد پارلمان مواد 22، 23 و 24  طرح یک‌فوریتی مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه را که ذیل بخش هشتم طرح مذکور با عنوان حمایت از شهروندان ایران آمده بود، به تصویب رساندند. بنابر این گزارش، با تصویب ماده 22 این طرح، وزارت امور خارجه موظف شد با همکاری وزارت اطلاعات حداکثر ظرف مدت 2 ماه از تصویب این قانون نسبت به تهیه فهرستی از ایرانیانی که به اتهام نقض تحریم‌های غیرقانونی آمریکا در زندان‌های آن کشور محبوس هستند یا تحت تعقیب قرار دارند و نیز ایرانیانی که در سایر کشورها به بهانه نقض تحریم‌های فوق‌الذکر تحت تعقیب قرار داشته‌اند یا تقاضای استرداد آنها از سوی دولت آمریکا صورت گرفته است، اقدام کرده و جهت تصمیم مقتضی به شورای عالی امینت ملی ارائه کند. همچنین طبق ماده 23 قوه قضائیه موظف شد شعبه و یا شعب ویژه‌ای را به منظور رسیدگی به شکایات کسانی که از ناحیه تحریم‌های غیرقانونی آمریکا یا اقدامات ماجراجویانه تروریستی این کشور در منطقه صدمه و یا خسارت دیده و یا می‌بینند، اختصاص دهد و وزارت دادگستری هم موظف است گزارش فعالیت‌های صورت گرفته را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و قضایی و حقوقی مجلس گزارش دهد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده 24 طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه، وزارت امور خارجه را موظف کردند با همکاری دستگاههای ذیربط از ظرفیت «قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارت ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی» برای احقاق حقوق شهروندان ایرانی که از ناحیه تحریم‌های غیرقانونی آمریکا یا اقدامات ماجراجویانه، تروریستی این کشور در منطقه از جمله اقدامات گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی و افراطی مورد حمایت آمریکا، صدمه یا خسارت می‌بینند، استفاده کند.