پایگاه خبری الف 8 فروردين 1392 ساعت 10:51 http://alef.ir/vdchminz623n6-d.tft2.html?182658 -------------------------------------------------- عنوان : اولین شماره فصلنامه «فلسفه و کودک» منتشر شد -------------------------------------------------- متن : اولین شماره فصلنامه آموزشی- پژوهشی - تحلیلی فلسفه و کودک (بهار ۱۳۹۲) به صاحب امتیازی بنیاد حکمت اسلامی صدرا، مدیرمسئولی زهره حسینی و سردبیری مژگان پروینیان به چاپ رسید. به گزارش مهر، مجله فلسفه و کودک که چهار شماره آن تاکنون به صورت ویژه نامه منتشر گردیده، اکنون اولین شماره خود را با درجه آموزشی ـ پژوهشی ـ تحلیلی به بازار نشر عرضه نموده است. این شماره شامل شش مقاله تخصصی در زمینه فلسفه و کودک می باشد که عبارتند از: فلسفه براي كودك در حكمت متعاليه از دكتر نواب مقربي، سهم آموزش در بارورسازي خلاقيت در كودكان نوشته علي رضا امين و دكتر رضا ماحوزي و والدين بزرگترين معلمان فلسفه و كودك نوشته وحيده عامري. ظرفيتها و موانع فلسفه اسلامي براي تربيت كودك به قلم دكتر مرتضي بحراني، كودك و داستانهاي فكري در شاهنامه از دكتر معصومه ذبيحي و تأديب كودكان بزهكار در سايه فلسفه و كودك تألیف ريحانه ريخته گر از دیگر مقالات منتشر شده در این شماره است.