پایگاه خبری الف 17 مهر 1390 ساعت 9:57 http://alef.ir/vdchkmnzm23nixd.tft2.html?125345 -------------------------------------------------- اميدها براي اصلاح نفت قوت گرفت؛ عنوان : قلعه باني از نفت می‌رود؟ بخش خبري الف -------------------------------------------------- به هنگام راي اعتماد به رستم قاسمي، وزير جديد نفت، مبارزه با ناكارآمدي ها و انحرافات از انتظارات اصولگرايان و عدالتخواهان در وزارت نفت عنوان شده بود. متن : زمزمه هاي خداحافظي قريب الوقوع احمد قلعه باني از شركت ملي نفت قوت گرفت. به گزارش "الف"، در روزهاي اخير اخباري در سطح مديران شركت ملي نفت منتشر شده مبني بر اينكه از قلعه باني خواسته شده است خود را براي خداحافظي با اين منصب آماده كند. به هنگام راي اعتماد به رستم قاسمي، وزير جديد نفت، مبارزه با ناكارآمدي ها و انحرافات از انتظارات عدالتخواهان و اصولگرايان در وزارت نفت عنوان شده بود. در آذرماه سال ۱۳۸۵، الف مستنداتي درباره قراردادهاي شركت سايپا و زير مجموعه‌هايش با شركت صنعتي روستا (اعضاي هيات مديره: علي قلعه باني برادر و مهدي شاهورانيان، برادر همسر آقاي احمدقلعه‌باني) به ارزش حدود ۱۴ ميليارد تومان دريافت كرد. خبرنگار الف پس از بررسي اوليه مدارك، از قلعه باني درباره اين قراردادهاي سوال برانگيز و شائبه تاثير روابط خانوادگي بر عقد اين قراردادها سوال كرد اما اين سوال بي جواب ماند و هيات سرپرستي الف پس از كسب اطلاعات موثق از صحت اسناد در اختيار خود، خبر «قراردادهاي سوال برانگيز در سايپا» را منتشر كرد. پس از انتشار اين خبر، احمد قلعه باني از سايت الف به اتهام افترا و نشر اكاذيب از طريق انتشار خبر «قراردادهاي سوال برانگيز در سايپا» شكايت كرد اما در ۳۱ ارديبهشت ۱۳۸۷ شعبه ۱۲ بازپرسي دادسراي كاركنان دولت پس از احضار آقاي احمد توكلي و ملاحظه اسناد مربوط به خبر فوق، شكايت احمد قلعه‌باني را رد براي مدير مسوول الف قرار منع تعقيب صادر كرد. پس از آن و با وجود انذارهاي اصولگرايان، قلعه باني با نظر و فشار دكتر احمدي نژاد و دفتر رييس جمهور به شركت ملي نفت كه ثروتمندترين شركت دولتي محسوب مي شود، منتقل شد. همينك، اميدها براي اصلاح مجموعه نفت با وزارت قاسمي مجددا افزايش يافته است.