پایگاه خبری الف 10 ارديبهشت 1396 ساعت 14:02 http://alef.ir/vdch6qnkk23n-zd.tft2.html?467184 -------------------------------------------------- عنوان : جهانگیری مشکل جناح دولتی و اصلاح طلبان ناصر ایمانی/10 اردیبهشت96 -------------------------------------------------- متن : پس از مناظره ی اول صرف نظر از محتوای مناظره و بحث هایی که در خصوص مناظره انجام شد اتفاق دیگری هم رخداد و آن افتراقی است که در جناح دولت به وجود آمده است . تا قبل ازشروع  ثبت نام ها ،جناح دولتی اعلام می کرد که تنها کاندیدای آن ها آقای روحانی است اما بعد موضوع جدیدی مطرح شد که اگر فرد دیگری را در کنار آقای روحانی نداشته باشیم ممکن است آقای روحانی نتواند در مناظره ها در مقابله کاندیداهای دیگر خوب ظاهر شده و از عملکرد خود دفاع کند. لذا این جریان نیازمند یک کاندیدای پوششی است که بتواند از عملکرد دولت دفاع کند . از سوی دیگر از آنجا که آقای روحانی به دلیل روحیات خاص و عدم تحمل انتقادات رقبا ممکن است رفتاری عصبی از خود بروز دهد که منجر به تضعیف موقعییتش بشود بهتر است فردی که هم در "دفاع" و هم در "حمله" مسلط تر است در کنار وی حضور داشته باشد تا آقای روحانی خیلی آسیب نبیند . نتیجه همه این مباحث به صحنه کشاندن آقای جهانگیری بود . نحوه مواجهه وی در مناظره اول با رقبا توجه ها را به خود جلب کرد و همین موضوع  مشکل را در جناح دولتی و اصلاح طلب بیشتر کرد. حال که توجه خوبی به سمت آقای جهانگیری  جلب شده  و آقای روحانی یک چهره ی منفعل و ضعیف از خوش نمایش داده جناح دولتی چه باید بکند ؟  اگر هر دو کاندیدا بخواهند در روز رای گیری باشند و هیچ کدام به نفع دیگری انصراف ندهند در این صورت آراِ بین آقای روحانی و جهانگیری تقسیم شده و قطعا دور اول هیچ کدام نمی توانند پیروز میدان باشند. و اگر آقای جهانگیری در روز های آخر به نفع آقای روحانی انصراف بدهد طبعا تمامی آرا آقای جهانگیری به سبد آقای روحانی اضافه نخواهد شد. چرا که  برخی فقط به آقای جهانگیری  به دلیل نحوه مواجهه  با رقبای انتخاباتی رای خواهند داد . بنابراین ممکن است بخشی از آرا آقای جهانگیری دچار ریزش شده و به نفع آقای روحانی به سمت آنها نرود. به این ترتیب باز هم آقای روحانی در دور اول پیروز انتخابات نخواهد بود.    این مشکلی است که در حال حاضر دراردوگاه اصلاح طلبان بوجود آمده و آنها را دچار سردرگمی کرده است . چرا که تصور نمی کردند با دفاع جهانگیری و ضعف روحانی با چنین آرایشی در بیرون مواجه شوند.  از سویی خود آقای روحانی  نیز احتمالا دچار نگرانی دیگری است. نگرانی از این که نکند  اصرار جریان اصلاحات برای پذیرش کاندیدای پوششی و شخص جهانگیری نقشه ای بوده برای این که آقای روحانی در میدان بماند و بعد آقای جهانگیری بیاید  در سایه  اورشد کند و سپس اصلاح طلبان در یک حرکت غافلگیر کننده آقای جهانگیری را به جای آقای روحانی بنشانند .