پایگاه خبری الف 30 ارديبهشت 1396 ساعت 9:49 http://alef.ir/vdch-xnki23nq6d.tft2.html?473862 -------------------------------------------------- عنوان : برنده اصلي انتخابات محمد کاظم انبارلویی/30 اردیبهشت96 -------------------------------------------------- متن : انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري همزمان با انتخابات شوراهاي اسلامي برگزار شد و از نخستين ساعات بامداد ديروز حتي قبل از اينكه مسئولين ناظر و مجري در محل اخذ راي مستقر شوند، مردم در صفوف فشرده اشتياق زايد الوصفي براي مشاركت نشان دادند. نزديك به 4 دهه از پيروزي انقلاب اسلامي مي گذرد. حضور مردم در پاي صندوق هاي راي و مشاركت وسيع آنها در امر تعيين سرنوشت كشور ستودني است چراكه طراوت و سرزندگي و بالندگي خود را حفظ كرده است. ظهور مردم سالاري ديني در عصرما پاسخي به پرسش هاي بي جواب فيلسوفان سياسي در باب دموكراسي است. يكي از مشكلات يا بهتر بگوييم اندوه فيلسوفان سياسي غرب در باب حكمراني خوب همين كاهش روزافزون سطح مشاركت سياسي است. انتخابات در ايران شبيه يك جشن ملي است، چراكه مردم با حضور گسترده خود امنيت و اقتدار ملي را تحكيم مي بخشند و نشان مي دهند به نظام سياسي خود پايبندند. انضباط برگزاري انتخابات و دقت مجريان و ناظرين در حفظ امانت براي مردم هم از مختصات مردم سالاري ديني در ايران است. قانون انتخابات و آيين نامه هاي مربوط به گونه اي است كه احتمال تقلب را به كمترين حد خود كاهش مي دهد و مردم با خيال راحت با علم به اينكه امانت آراي آنها محفوظ مي ماند در انتخابات شركت مي كنند. اين دوره از رقابت ها 6 نامزد ديدگاه هاي خود را در معرض داوري مردم قرار دادند. دو تن از آنها ترجيح دادند به نفع دو تن ديگر كه يكي رئيس جمهور مستقر و ديگري نامزد تازه نفس و معتقد به تغيير بود، كنار بروند. انتخابات با حضور 4 نفر نامزد برگزار شد، اما رقابت اصلي بين دو تن كه يكي معتقد به عدم تغيير و تداوم وضع كنوني و ديگري معتقد به تحول و تغيير براي رسيدن سريعتر به اهداف چشم انداز و برنامه پنجساله ششم و ديگر هدف گذاري هاي نظام در حوزه اقتصاد، فرهنگ و مشكلات اجتماعي بود. بايد به انتخاب مردم احترام گذاشت ضمن اينكه به ديدگاه هاي هر طرف رقابت هم احترام نهاد.رئيس جمهور هر كس كه باشد، بايد در درجه اول امنيت و اقتدار ملي را پاس بدارد و در جهت همبستگي ملي و انسجام اسلامي گام بردارد. فصل پس از انتخابات، فصل برادري و رفاقت است با فصل قبل از انتخابات كاملا متفاوت است. فصل پس از انتخابات با سوگند رئيس جمهور مبني بر پاسداري از مذهب رسمي و قانون اساسي شروع مي شود و در ادامه ترويج دين، اخلاق و پرهيز از خودكامگي را دربر مي گيرد. رئيس جمهور مستقر اگر راي آورد، بايد به اين سوگند وفادار باشد. اگر هم راي نياورد، با توجه به همين سوگند بايد قدرتي كه ملت به عنوان امانتي مقدس به او سپرده به منتخب بعدي بسپارد.رئيس جمهور مستقر اگر راي آورد، بايد ديدگاه هاي مشفقانه انتقادي رقيب را در دور دوم به كار ببرد و مشكلات مردم را حل كند و به مطالبات توده هاي ميليوني مردم كه عمده در حوزه معيشت است، پاسخ مثبت دهد.اگر رقيب رئيس جمهور مستقر مورد اعتماد ملت قرار گرفت، بايد وعد ه هايي كه داده و اميدهايي كه آفريده، پاسخگو باشد. او نبايد فراموش كند كه چهار سال بعد تمام وعده ها و سخنراني هاي او را مردم در برابرش قرار مي دهند و فرياد مي زنند وعده هايي كه داديدچه شد؟راي بي سابقه اين دوره كه اغلب نظرسنجي ها قبلا آن را برآورد كرده بودند، نشان مي دهد ابعاد مردمسالاري ديني، اندازه هاي مشاركت، پهنا و ژرفاي دموكراسي در ايران فوق العاده است و مي تواند مورد مطالعه و بررسي دپارتمان هاي علوم سياسي در دانشگاه هاي معتبر جهان قرار گيرد. اساس و بنيان تئوري مردمسالاري ديني در ايران پاسخگوي پرسش هاي بي جواب آنها در باب فلسفه سياسي است.دين مي تواند چارچوب هاي درست و حقيقي دموكراسي را صيانت كند. فقط خداست كه هم به فكر اقليت است و هم به فكر اكثريت!وقتي كسي رئيس جمهور شود، بايد از فرداي راي گيري خود را رئيس جمهور اقليت هم بداند و نمي تواند آنها را به عناوين ناروا بنوازد. آفتاب كه هر روز طلوع مي كند، بر همه چيز و همه كس مي تابد. نور، روشنايي و انرژي خود را از هيچ كس دريغ نمي كند.با اين ديدگاه است كه گفته مي شود: هر كس كه راي بياورد، برنده اصلي انتخابات، نظام و ملت ايران هستند. به همين دليل صندوق هاي راي ديروز شاهد حضور همه گونه سليقه و گرايش فكري، سياسي و اجتماعي بود.