پایگاه خبری الف 12 شهريور 1396 ساعت 8:26 http://alef.ir/vdch-qnmk23nv6d.tft2.html?507864 -------------------------------------------------- عنوان : سمی فلج کننده برای جوانی -------------------------------------------------- متن : سم بوتولینوم عضله اسکلتی را تضعیف یا فلج می کند. تزریق سم بوتولینوم در ابتدا برای موارد مصرف پزشکی مورد استفاده قرار گرفت و اکنون یکی از بیشترین روش ها یا عمل های درخواست شده در جوان سازی صورت است. به گزارش تسنیم، دکترحمیری _ کارشناس مرکز DPIC معاونت غذا و داروی شیراز دربارهموارد مصرف، عوارض جانبی، منع مصرف، و مراقبتپس از تزریق سمبوتولینوم توضیح داد. سمبوتولینوم یکنورو مودولاتور تزریقی است که از نوروتوکسین های تولید شده توسط باکتری " کلستریدیوم بوتولینوم" مشتق شده است. سم بوتولینوم عضله اسکلتی را تضعیف یا فلج می کند. تزریق سم بوتولینوم در ابتدا برای موارد مصرف پزشکی مورد استفاده قرار گرفت و اکنون یکی از بیشترین روش ها یا عمل های درخواست شده در جوان سازی صورت است. تزریق سم بوتولینوم یک روش تقریبا امن برای بهبود نقایص آرایشی است، امااثرات سم بوتولینوم موقت است وعملکرد عضلانی معمولا ظرف چند ماه به مرحله اولیه باز می گردد.