پایگاه خبری الف 1 اسفند 1395 ساعت 21:47 http://alef.ir/vdcgzu9txak9tx4.rpra.html?447202 -------------------------------------------------- عنوان : ابراز همبستگی پاپ با عراق، پاکستان و کنگو -------------------------------------------------- متن : پاپ فرانسیس رهبرمذهبی کانولیک ها روز یکشنبه با ملت های عراق، پاکستان و کتگو ابراز همبستگی کرد. به گزارش ایرنا، رهبر مذهبی کاتولیک ها در پایان مراسم مذهبی امروز با ابراز همبستگی با ملت هایی که به خاطر خشونت و جنگ مورد رنج و درد قرار گرفته اند، گفت: من به مردم پاکستان و عراق فکر می کنم که در روزهای اخیر مورد حملات بی رحمانه تروریستی قرار گرفته اند و برای قربانیان، مجروحان و خانواده آنها دعا می کنم.  وی افزود: دعا کنیم تا قلب هایی را که از نفرت سخت شده اند، در آفریقا، خاورمیانه، آسیا و تمام اماکنی که به خاطر جنگ و خشونت رنج می بینند، به صلح تبدیل شود. اقدامات تلافی جویانه هرگز به سوی راه حل درگیری ها، حتی در خانواده ، نمی انجامد.  پاپ همچنین خواستار صلح در کنگو شد و گفت: متاسفانه اخبار درگیری های قومی در منطقه کاسای مرکزی در جمهوری دمکراتیک کنگو می رسد. من درد شدید قربانیان آن را احساس می کنم، بویژه کودکان زیادی که از خانواده هایشان و مدارس جدا شده اند و به عنوان سرباز مورد استفاده قرار می گیرند.