پایگاه خبری الف 16 تير 1396 ساعت 8:12 http://alef.ir/vdcguy9ttak97u4.rpra.html?489774 -------------------------------------------------- عنوان : ۱۱.۶ میلیون کارگر ایرانی خدماتچی هستند -------------------------------------------------- متن : گزارش رسمی مرکز آمار حاکی از این است که در بازار کار، خدمات سهمی نزدیک به ۵۰درصد بازار کار را دارد و در میان جامعه شاغلان حدود ۱۱ میلیون و ۵۹۷ هزار و ۶۹۱ نفر شغل خدماتی دارند. به گزارش تسنیم، بر اساس آخرین آمار چکیده  نتایج طرح آمارگیری نیروی کار بهار 96،  سهم اشتغال در بخش کشاورزی در بهار 96 حدود 18.7 درصد یعنی حدود 4 میلیون و 359هزار و 545 نفر و سهم اشتغال در بخش صنعت در بهار96 حدود 31.5 درصد یعنی حدود 7 میلیون و 342هزار و 413نفر بوده است. اما بخش خدمات این بار هم بیشترین سهم را در میان شاغلان داشته است. سهم بخش خدمات در بهار 96 حدود 49.8 درصد یعنی حدود 11میلیون و 597 هزار و 691نفر بوده و سهم اشتغال ناقص نیز در این بازه زمانی حدود 10.2 درصد بوده است.