پایگاه خبری الف 27 ارديبهشت 1396 ساعت 15:14 http://alef.ir/vdcgux9tzak9uy4.rpra.html?472970 -------------------------------------------------- نقدی بر اظهارات آقای روحانی در خرم آباد عنوان : آقای روحانی! " نمی گذاریم" یا " نگذارید"؟ عباس سلیمی نمین */27 اردیبهشت96 -------------------------------------------------- متن : انتخابات اصیل ترین و قابل اتکاترین معیار برای حفظ جریانی در قدرت یا جابجایی قدرت و تبدیل جریانی که اکثریت را در یک دوره کسب کرده به اقلیت و متقابلاً قرار دادن اقلیت در موضع اکثریت است. بنابراین کسب اکثریت با تعویض قدرت از جانب مردم امری کاملاً ناپایدار است. از این روست که همگان معتقدند لازمه دمکراسی اکثریت شدن اقلیت و اقلیت شدن اکثریت به حساب می آید. لذا هر اقدامی از سوی اکثریت برای سد کردن راه صعود اقلیت مخاطره آمیز خواهد بود. آقای دکتر روحانی در سفر انتخاباتی خود به خرم آباد گفت:" نمی گذاریم گروهی اقلیت بر افکار اکثریت مردم حکومت کند." (روزنامه جمهوری اسلامی، دوشنبه 25/02/96، ص3) در آستانه برگزاری انتخاباتی که میتواند رأی مردم آقای روحانی را از موضع اکثریت بیندازد، "نمی گذاریم" از چه موضعی است؟ آیا از موضع یک گروه سیاسی است یا از موضع جایگاه رئیس جمهور مستقر؟ هر چند در ایران دولت ها در بالاترین سطح و سایرین در سطوح پایین تر نمی  توانند در روند رأی دهی مردم و صیانت از آن مداخله کنند اما این نگرانی وجود دارد که ساختار دستگاه برگزار کننده انتخابات یعنی وزارت کشور و نیروهای اجرایی آن یعنی استانداران، فرمانداران، بخشداران، دهداران و ... "نمی گذاریم" را "نگذاریم" دریافت کنند. در این صورت آیا با فضاسازی قادر به تأثیرگذاری در انتخابات نخواهند بود. برای نمونه چند هفته ای است که شنیده می شود برخی بخشداران و دهداران با مراجعه به روستاییان و کدخداهای آنان این گونه عنوان می دارند که به طور مسلم آقای روحانی رأی خواهد آورد. بنابراین اگر شما به ایشان رأی ندهید و این امر در شمارش آرا مشخص شود در دولت آینده به روستاهایی که به این دولت رأی نداده اند  امکانات و تسهیلات داده نخواهد شد. این نوع فضاسازی ها میتواند با این جمله رئیس جمهور مستقر در این روزهای پایانی به رأی دهی تشدید شود. جناب آقای روحانی می بایست به این واقعیت توجه کنند که ایشان علاوه بر نامزد ریاست جمهوری دولت دوازدهم بودن شأن ریاست جمهوری مستقر را نیز داراست اظهاراتی از این دست می تواند راهگشای برخی تخلفات انتخاباتی از سوی کسانی شود که بقای قدرت خود را در بقای ایشان می بینند. ایشان طبعاً از این جمله ی آقای روحانی نوعی احساس نگرانی را استنباط خواهند کرد. آیا این نگرانی نمی تواند بر رفتار مجریان انتخابات آثار سوئی داشته باشد و بیطرفی ها را نقض کند؟ بنابراین علاوه بر ضرورت پایبندی به اصول دموکراسی در جابجایی قدرت، نمی بایست با ایجاد تشویش از آینده شغلی زمینه ساز برخی فضاسازی ها شد.     *مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران