پایگاه خبری الف 9 مرداد 1396 ساعت 23:16 http://alef.ir/vdcgqu9ttak9yt4.rpra.html?497414 -------------------------------------------------- عنوان : فرود اضطراری پرواز مشهد_بیروت ایران ایر -------------------------------------------------- متن : مدیر روابط عمومی فرودگاه امام خمینی (ره) گفت: وخامت حال خانم میانسالی در ابتدا پرواز سبب آن می شود که هواپیما در فرودگاه امام خمینی(ره) بنشیند. علی کاشانیدر گفت و گو با میزان، در خصوصفرود اضطراری پرواز مشهد_بیروت ایران ایر هواپیمایی ایرباس 320 با شماره پرواز 663 گفت:وخامت حالخانم میانسالی در ابتدا پرواز سبب آن می شود که هواپیما در فرودگاه امام خمینی(ره) بنشیند و با معاینه تیم پزشکی این فرودگاه تصمیم به جلوگیری از ادامه پرواز این شخص گرفته می شود. وی افزود:این خانم میانسال پس از تشخیص بهبیمارستان اعزاممی شود و هواپیما ساعت 21 و 44 دقیقه مجددا به مقصد بیروت پرواز کرد.