پایگاه خبری الف 18 بهمن 1395 ساعت 7:32 http://alef.ir/vdcgnx9tuak9tu4.rpra.html?442757 -------------------------------------------------- عنوان : نوذرپور: از 572 واحدصنفی پلاسکو، فقط 48واحد کارگاه بوده، چرا شهردار درباره بقیه کاری نکرد؟ -------------------------------------------------- متن : علی نوذرپور، رئیس جامعه مهندسان شهرساز ایران در یادداشتی در روزنامه ایران می نویسد: مهم ترین هدف مدیریت شهری، تأمین ایمنی و آسایش برای شهر و شهروندان است و این امر به روشنی در بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها آمده و حتی نظارت بر حسن اجرای آن نیز طبق قانون شوراها، بر عهده شورای اسلامی شهر گذاشته شده است. بند 14 ماده 55 قانون شهرداری صراحتاً می گوید اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر و حریق و حتی رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر و اماکن عمومی، وظیفه شهرداری است و در همین بند پاساژ، سینما، دکان ها و رستوران ها هم جزو اماکن عمومی تعریف شده است. از سوی دیگر، در همین بند 14 تأکید شده شهرداری برای تأمین ایمنی و حفظ شهر نیازی به اخذ حکم قضایی ندارد و می تواند رأساً حتی برای رفع خطر اقدام کند چرا که ذیل همین بند، قانونگذار تکلیف کرده اگر ساختمانی ناایمن بود طبق نظر مأمور فنی، شهرداری باید به مالکان اخطار داده و برای رفع خطر، مهلتی را تعیین کند و چنانچه مالکان بعد از مهلت قانونی برای ایمن سازی بنا اقدام نکردند شهرداری خود رأساً برای رفع خطر و ایمن سازی اقدام کند و هزینه های پرداخت شده را به اضافه 15 درصد خسارت از طرف مقابل دریافت کند. اما آیا شهرداری در مورد پلاسکو رأساً وارد عمل شد؟ در حالی که می توانست برای تأمین امنیت شهروندان از بودجه خود شهرداری هزینه ایمن سازی ساختمان را پرداخت کند و بعد هم از مالک ساختمان که بنیاد مستضعفان است و پول هم دارد هزینه های انجام شده را با جریمه دریافت کند اما این کار را نکرد. اینکه این وجه را هم چطور از مالکان دریافت کنند باز هم ساز و کار خودش را دارد و شهرداری برای دریافت این وجوه ابزارها و راه های مختلفی دارد. اینکه مرتباً ادعا می شود شهرداری نمی توانست بدون اخذ حکم قضایی برای ایمن سازی پلاسکو اقدام کند اصلاً صحیح نیست چون در سه نوبت در تاریخ های 22/11/76، 11/6/82 و 21/1/89 از اداره کل حقوقی قوه قضائیه استعلام و پرسش شد که آیا شهرداری برای اجرای بند 14 ماده 55 قانون شهرداری نیاز به حکم قضایی دارد و هر سه بار پاسخ داده شد خیر و حتی این نظریه های حقوقی در کتاب قانون شهرداری ها که در سال 1391 به چاپ رسید ذیل همین بند هم آمده و به چاپ رسیده است. اما در مورد این ادعا هم که شهردار تهران مرتباً تکرار می کند پلاسکو کارگاه بوده و ایمن سازی آن وظیفه وزارت کار بوده، باید یادآور شد اولاً طبق آمارها تنها حدود 48 واحد از مجموع 572 واحد پلاسکو کارگاه بوده و کارگاه هایی هم که مشمول قانون کار هستند باید به تأیید وزارت کار رسیده باشند حال آنکه وزارت کار هیچ مجوزی برای این کارگاه ها صادر نکرده و آنها مجوزشان را از مجمع امور صنفی خودشان دریافت کردند نه اداره کار. ثانیااً حتی اگر فرض کنیم که این واحدها کارگاه های غیر مجاز بودند نهایتاً اداره کار با حکم قضایی می توانست حکم پلمب 30 واحد را بگیرد نه کل ساختمان را. حتی اگر هم فرض کنیم همه واحدها، کارگاه بودند باز هم مطابق قانون کار، اداره کار فقط مسئول تأمین ایمنی داخل کارگاه است نه مشاعات یا کل سازه ساختمان؛ پلاسکو هم طبق بند 14 ماده 55 جزئی از اماکن عمومی بوده که ایمن سازی اش مستقیماً وظیفه شهرداری بوده است. ثالثا کاربری ساختمان پلاسکو کاربری تجاری، خدماتی و اداری بوده نه کارگاهی و اگر کسی برخلاف طرح تفصیلی و ضوابط شهرداری این کاربری را تغییر داده باشد باز وظیفه شهرداری بوده که سریعاً پرونده تشکیل داده و با ارجاع پرونده به کمیسیون ماده 100 حکم اعاده به حالت مجاز را دریافت و حکم را اجرایی کند. بنابراین مدیریت شهری باید در مورد اتفاق پلاسکو پاسخگو باشد که طبق قانون وظایفش را انجام نداده و رأساً برای رفع خطر پلاسکو اقدام نکرده، نه اینکه مرتباً طفره بروند و بهانه بیاورند. حداقل مسئولیت شان را گردن بگیرند و نسبت به ایمن سازی مابقی ساختمان های مسأله دار اقدام کنند به جای اینکه این هزینه ها را برای جاهای دیگر انجام دهند. حالا در مورد حادثه و اینکه چطور حریق را مدیریت کردند و اینکه چه زمانی و با چه امکاناتی رسیدند و بعد از آن نیز، چطور بحران را مدیریت کردند بحث زیاد است که فعلاً در این نوشتار جای طرح آن نیست.