پایگاه خبری الف 30 مهر 1395 ساعت 12:42 http://alef.ir/vdcg3t9t7ak9zu4.rpra.html?404768 -------------------------------------------------- عنوان : روحانی تکلیف نوبخت و انصاری را مشخص کرد -------------------------------------------------- متن : رئیس‌جمهور در ابلاغیه‌ای سازمان‌های هدفمندی یارانه‌ها، مرکز آمار و نقشه‌برداری را به سازمان«برنامه و بودجه» و سازمان بهره‌وری را به «اداری و استخدامی» سپرد.   به گزارش مهر، سه مردادماه سال جاری بود که شورای عالی اداری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را به دو سازمان «برنامه و بودجه» و «اداری و استخدامی» تفکیک کرد تا این سازمان کارشناس‌محور، بار دیگر دستخوش تغییر جدیدی شود. کمتر از دو سال قبل بود که با روی کار آمدن دولت یازدهم، رئیس‌جمهور تصمیم گرفت تا بار دیگر، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را که در دوره همتای قبلی‌اش منحل و جای خود را به معاونت «برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی» ریاست جمهوری و معاونت «توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور» داده بود، احیا و به عنوان بازوی کارشناسی دولت، وارد چرخه تصمیم‌گیری کند.   اما این دوره از زندگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هم چندان دوام نیاورد و دولت در سال جاری تصمیم گرفت تا بار دیگر، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را به دو سازمان دیگر، تجزیه کند. با قطعی شدن تصمیم دولت برای تفکیک این سازمان به دو سازمان،  بحث‌ها بر سر چگونگی این تفکیک آغاز شد و نوعی قدرت‌نمایی دو معاون رئیس‌جمهور بر سر تصاحب بخش‌های مختلف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کلید خورد. گمانه‌زنی‌های بسیاری هم صورت گرفت مبنی بر اینکه  هر یک از بخش‌های سازمان مدیریت، به کدام یک از دو سازمان جدید «اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» خواهد رسید.   حال اما شورای عالی اداری در جلسه اخیر خود بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (سابق)، به منظور سازماندهی و انسجام‌بخشی به ماموریت‌ها و وظایف مربوط به حوزه‌های «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» و تعیین سازمان متولی انجام دهنده هر یک از وظایف مذکور، مصوبه‌ای را صادر کرد. بر اساس این مصوبه ، مسئولیت سازمان‌های«هدفمندی یارانه‌ها»،«مرکز آمار» و «نقشه‌برداری» به محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و «سازمان ملی بهره‌وری» به جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی سپرده شده است.   متن کامل مصوبه شورای عالی اداری کشور که با امضای حسن روحانی، رئیس‌جمهور به دو سازمان «برنامه و بودجه» و «اداری و استخدامی» ابلاغ شده است، را به صورت اختصاصی منتشر می‌کند.   سازمان اداری و استخدامی کشور-سازمان برنامه و بودجه کشور شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۵.۰۵۰.۰۲ بنا به پیشنهاد سازمان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سابق) و با توجه به اختیارات اصل ۱۲۶ قانون اساسی، به منظور سازماندهی و انسجام‌بخشی به ماموریت‌ها و وظایف مربوط به حوزه‌های «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» و تعیین سازمان‌های متولی انجام‌دهنده هر یک از وظایف مذکور تصویب نمود:   ماده ۱- وظایف رئیس‌جمهور در امور اداری و استخدامی در قالب سازمان اداری و استخدامی کشور، توسط «معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور» و همچنین وظایف رئیس‌جمهور در امور برنامه و بودجه، در قالب سازمان برنامه و بودجه کشور توسط «معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور» اداره خواهد شد.   ماده ۲- اهم ماموریت‌های دو سازمان:   الف-سازمان اداری و استخدامی کشور   - ایجاد هماهنگی لازم برای اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری   - تبیین نقش و ماموریت‌های بخش‌های مختلف دولتی، عمومی و سازمان‌های مردم‌نهاد از منظر مدیریتی و اداری   - سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، راهبری و مدیریت، هماهنگی و نظارت بر وظایف مربوط به امور اداری و استخدامی در سطح کشور به خصوص در بخش دولتی شامل: ساختارهای سازمانی، توسعه سرمایه انسانی دولت، آمار و برنامه‌ریزی نیروی انسانی، راهبری توسعه دولت الکترونیک، مدیریت فرآیندهای سازمانی، اصلاح سیستم‌ها و روش‌ها، مدیریت دانش، جبران خدمت، سلامت اداری، ارزشیابی و طبقه‌بندی مشاغل، مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد، صیانت از حقوق شهروندی و حقوق کارکنان دولت در نظام اداری   - طراحی، بهینه‌سازی و استقرار نظام‌های اداری و مدیریتی مورد نیاز برای تحقق برنامه‌های توسعه با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور   - توسعه و ترویج آموزش‌های کاربردی و حرفه‌ای در حوزه نظام اداری کشور و تربیت مدیران توسعه‌گرا و آینده‌نگر در نظام اداری   - برنامه‌ریزی، هدایت و راهبری ارتقای اثربخشی و کارآیی اداری و مدیریت بهره‌وری ملی   - تهیه و تدوین آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به حوزه اداری و استخدامی کشور و نظارت بر حسن اجرای آنها   ب-سازمان برنامه و بودجه کشور   - راهبری و رصد توسعه کشور   - انجام مطالعات و بررسی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور   - انجام مطالعات و بررسی‌های علمی برای بهبود نظام‌های برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی   - تهیه و تنظیم راهبردهای توسعه و برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت   - ارائه پیشنهاد خط‌مشی‌ها و سیاست‌های مربوط به بودجه کل کشور به مراجع ذیربط   - تهیه و تنظیم بودجه سنواتی و ارائه آن به مراجع ذیربط   - نظارت مستمر بر اجرای برنامه‌ها و بودجه و پیشرفت دوره‌ای سالانه آنها و ارائه گزارش‌های لازم   - تهیه و تدوین طرح آمایش سرزمینی   - ارزیابی عملکرد مدیریت   - مدیریت، هدایت و راهبری نظام فنی و اجرایی کشور و تشخیص صلاحیت، رتبه‌بندی و ارزشیابی مهندسین مشاور و پیمانکاران در سطح کشور   - هماهنگی و راهبری روش‌ها و برنامه‌های آماری در چارچوب نظام آماری کشور   - تهیه نقشه و ارائه اطلاعات مکانی کشور   تبصره ۱- کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های مقرر در قوانین و مقررات مختلف که در آنها از دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی، رئیس و یا سازمان امور اداری و استخدامی، رئیس و یا سازمان برنامه و بودجه، معاون و یا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، معاون و یا معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نام برده شده است، حسب مورد بر عهده رئیس و سازمان اداری و استخدامی کشور و رئیس و سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود.   تبصره ۲- کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های مقرر در قوانین و مقررات مختلف بر عهده رئیس و یا سازمان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی محول شده است، حسب ماموریت‌های مندرج در این ماده تفکیک و بر عهده سازمان اداری و استخدامی کشور یا سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود.   ماده ۳- اعتبارات، تعهدات و امکانات، تجهیزات،  تاسیسات، املاک و ابنیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استان‌ها با توافق روسای سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور بین دو سازمان تقسیم می‌شود.   ماده ۴- بودجه و اعتبارات مربوط به هر کدام از دو سازمان «اداری و استخدامی کشور» و «برنامه و بودجه کشور» طبق ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب اسفندماه سال ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی، بر اساس برنامه‌ها و فعالیت‌های مصوب مربوط به هر یک از سازمان‌های مذکور، از محل بودجه و اعتبارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و ردیف‌های متفرقه مربوطه، تعیین و ابلاغ می‌گردد تا زمان اجرای این ماده، هزینه‌ها کماکان بر اساس ردیف بودجه و اعتبارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و ردیف‌های متفرقه مربوط صورت می‌پذیرد.   ماده ۵- کارکنان حوزه مرکزی(ستادی) سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که قبل از تشکیل سازمان مذکور (سال ۱۳۹۳) در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور (سابق) و یا در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور (سابق) اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی شاغل بوده‌اند، به ترتیب در سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور جانمایی می‌شوند.   پست‌های حوزه مرکزی دو سازمان از محل پست‌های سازمانی سال ۱۳۹۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور (سابق) برای سازمان اداری و استخدامی کشور و پست‌های معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور (سابق) برای سازمان برنامه و بودجه کشور تامین می‌گردد.   ماده ۶- مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری با تفکیک قسمت آموزش مدیریت دولتی و انتقال آن به سازمان اداری و استخدامی با عنوان «مرکز آموزش مدیریت دولتی» ایفای نقش خواهد نمود و وظایف پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری آن با عنوان «مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری» به سازمان برنامه و بودجه منتقل می گردد. همچنین سازمان ملی بهره‌وری کشور به عنوان سازمان‌های وابسته به سازمان اداری و استخدامی کشور و مرکز آمار ایران، سازمان نقشه‌برداری کشور و سازمان هدفمندی یارانه‌ها، به عنوان سازمان‌های وابسته به سازمان برنامه و بودجه خواهند بود.   ماده ۷- تفکیک دو حوزه «اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» در استان‌ها، متعاقبا با توافق روسای دو سازمان انجام خواهد شد. تا زمان تفکیک واحدهای استانی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها کماکان با همان ساختار و وظایف مربوط به فعالیت خود ادامه می‌دهند. رئیس سازمان‌های استان توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌شود و معاونین و مسئولین حوزه اداری و استخدامی سازمان‌های استان توسط رئیس سازمان اداری و استخدامی انتخاب و توسط رئیس سازمان استان منصوب می شود.   ماده ۸- تمامی مصوبات قبلی شورای عالی اداری در صورت مغایرت با این مصوبه ملغی‌الاثر اعلام می‌گردد. روسای سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور مسئول حسن اجرای آن می‌باشند.   حسن روحانی                            رئیس‌جمهور