پایگاه خبری الف 30 شهريور 1394 ساعت 18:41 http://alef.ir/vdcfyvd0tw6d1ta.igiw.html?296515 -------------------------------------------------- عنوان : هشدار عسگراولادی به وزارت صنعت -------------------------------------------------- متن : رییس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: سرمایه گذاران خارجی فقط به کشور ما می آیند ببینند که چه خبر است و تاکنون هیچ سرمایه گذاری نیامده که حرف سرمایه گذاری بزند. اسداله عسگراولادی درباره آمد و رفت هیات های سیاسی و تجاری و نیز سرمایه گذاران خارجی اظهار داشت: این آمدورفت هایی که به کشور صورت می گیرد، آمد و رفت گول زننده ای است و آمد و رفت مفیدی نیست. به گزارش فارس، وی با بیان این که سرمایه گذاران خارجی فقط به کشور ما می آیند ببینند که چه خبر است و هیچ سرمایه گذاری نیامده که حرف سرمایه گذاری بزند، افزود: این سوال برای من مطرح است که این که این ها ۱۰۰ نفر ۱۰۰ نفر به ایران می آیند، چه می خواهند؟ می آیند سرمایه گذاری مشترک کنند؟ حرفش را می زنند، اما عمل نمی کنند. آیا می آیند در معدن سرمایه گذاری کنند؟ که این کار را نکردند. رییس اتاق بازرگانی ایران و چین تصریح کرد: یک سری از تحریم ها دست اروپایی هاست و این گروه هایی هم که می آیند و می روند، تحریم ها دست آنهاست. حالا به نظر شما چرا تحریم ها را برنمی دارند و بعد بیایند؟ عسگراولادی متذکر شد: یک بخش از تحریم ها را اروپایی ها و پارلمان اروپا انجام داده است. بانک های اروپایی ما را تحریم کرده اند و هنوز در فرودگاه هامبورگ به ما بنزین نمی دهند. ما اگر بخواهیم به سمت ایران پرواز کنیم، باید بنزین را ترکیه بزنیم. وی ادامه داد: چرا این تحریم ها را برنمی دارند و به ایران می آیند؟ می آیند ببینند بعد از تحریم با آنها کار می کنیم یا خیر؟ خب معلوم است که کار می کنیم. می آیند چین و روسیه را بترسانند؟ خب روسیه که با ما کار نمی کند. روابط ایران و چین هم درازمدت است. پس این گونه آمد و رفت ها کم خاصیت است. رییس اتاق بازرگانی ایران و چین عنوان کرد: البته برای هتل هایمان خوب است و یا می بینند در منطقه، کشور امنی هستیم. این ها خوب است، ولی از نظر اقتصادی یک قدم مثبت بر نداشته اند و فقط حرف زده اند. عسگراولادی متذکر شد: ما باید به کشوری که می خواهد به ایران بیاید، بگوییم تحریمی که مربوط به شماست را بردارید. اگر این ها حل نشود، من این آمد و رفت ها را مفید نمی دانم و دارند ما را گول می زنند. وی گفت: این گروه ها وقتی می خواهند بیایند، قدمشان به روی چشم، اما هیات های خارجی که به ایران می آیند، باید از آنها بپرسیم که دستور جلسه شما چیست و با چه کسانی می خواهید ملاقات کنید. ما باید چشمانمان را باز کنیم و گول نخوریم. رییس اتاق بازرگانی ایران و چین خاطرنشان کرد: وقتی من به چین می روم، پدر من را چینی ها در می آورند که برای چه می خواهی بیایی، با چه کسی می خواهی صحبت کنی، چند نفر همراهت هستند، دستور جلسه ات چیست؟ بنابراین ما باید ببینیم توریست می خواهیم به کشورمان بیاید یا این گروه ها برای کار تخصصی به ایران می آیند. عسگراولادی تاکید کرد: من هم به اتاق بازرگانی هشدار می دهم که گول نخورد و چشمان خود را باز کند و هم به وزارت صنعت، معدن و تجارت.