پایگاه خبری الف 4 مرداد 1394 ساعت 9:46 http://alef.ir/vdcfjtd01w6dcxa.igiw.html?285049 -------------------------------------------------- عنوان : پيشنهادي بر انتخاب رِياست سازمان هواپيمايي بخش تعاملی الف - حمید نجف -------------------------------------------------- متن : سازمان هواپيمايي كشوري، كه به عنوان متولي اصلي صنعت حمل و نقل هوايي كشور مطرح است اين روزها حال و روز خوبي ندارد، نه اختياري براي اصلاح دارد و نه تواني براي مبارزه با قدرتهاي جزيره اي پيراموني، نه از حمايتهاي شايسته و بايسته دولت بهرمند است و نه از نظارت بدون تمناي بعضي از مجلس نشينان، اين سازمان اين روزها چون پدر پير و فرتوتي مي ماند كه انحرافات فرزندان خود را با سكوتي مرگبار بدرقه مي كند، نه قدرت مقابله دارد و نه جسارت و توان امر و نهي فرزندان نا خلف را ، شايد يكي از عمده مسائلي كه منجر به بي ثباتي و تغييرات پي در پي مديريتي اين سازمان شد هم ، ناشي از همين بي اختياري ها باشد. نمي شود شناگري را هر چند لايق دست و پا بسته به مسابقه رقابتهاي جهاني شنا فرستاد و از او توقع قهرماني داشت، با چه پشتوانه و امكاناتي از يك مدير توقع حركت و پويايي داريم. در دنياي پر رقابت صنعت هوانوردي، شركتهاي هواپيمايي و ساير مراكز ريز و درشت فعال در صنعت را ، به اميد كدام سازمان رها كرده ايم؟ سازماني را كه يكبار به بهانه چابك سازي با جدا كردن شركت فرودگاه ها از آن، دست و پايش را زديم و بابت تذكر به شركتي هوايي در دهانش كوفتيم، چه توقعي مي توان از سازماني داشت ،كه در هنگام تنگنا و مشكل بدون حمايت، اندر خم يك كوچه رهايش كرده ايم. سازماني را كه همه از آن توقع مرحمت و لطف دارند جايي كه به دليل جذابيت هاي خاص خود از منظر هوانوردي، محبوبيت زيادي بين آقا زاده ها دارد؟ كساني كه بدون كوچكترين تخصصي با حمايت و روابط خويشاوندي و رفاقتي يك شبه در جاي جاي اين سازمان و صنعت تخصصي سبز مي شوند. نمي دانم آنان كه اكنون از گوشه و كنار مجلس، دولت و حتي باندهاي مافيايي مشغول تحميل گزينه مورد نظر خود به دولت هستند تا چه اندازه نسبت به حساسيت و اهميت حياتي اين سازمان آگاهي و اشراف دارند كه اگر ميدانستند شايد دست به چنين ريسك خطرناكي نمي زدند. سازمان هواپيمايي كشوري با بسیاری از سازمان های كشور متفاوت است، اينجا نقطه حساسي است كه به جز مال با جان مردم هم سر كار دارد، شما طبيعتا ميتوانيد با استفاده از ظرفيت ها و لابي هاي خود عزيزان مد نظر را در مكان هاي ديگري بكار گيريد، كه احتمالا هم خيري دنيوي داشته باشد و هم شر اخروي، چرا كه بر اين مزاري كه بر سرش خراب شده ايد، مرده اي نيست. بعضي از همكاران، كارشناسان و متخصصان اين صنعت اعتقاد دارند كه فردي از داخل اين مجموعه سكان رهبري آن را به دست گيرد اما بنده بر اين اعتقاد نيستم به نظر من سازمان هواپيمايي كشوري قبل از هر چيز به فردي قدرتمند نياز دارد كه با حمايت همه جانبه او، دولت و مجلس وادار به حمايت و توجه ويژه به اين سازمان شوند. حال قدرت اين فرد مي تواند از منظر سياسي تعريف شده باشد يا وابستگي به مراكز قدرت نمي دانم اما لازم است وزارت راه و شهر سازي هم اگر بنا بر رشد و توسعه اين صنعت دارد از لاك محافظه كاري بيرون آيد و براي اولين بار، با تمام توان از شخص منتخب خود حمايت و دفاع كند. در شرايط كنوني اين سازمان بيش از هر زمان ديگر، نيازمند مردي جسور و تحولگراست، شخصي كه بتواند با با بهره گيري از پتانسيل هاي موجود و متخصصان با تجربه داخلي، پس از سال ها بي ثباتي اين كشتي شكسته را به ساحل آرامش و نشاط باز گرداند. فردي كه ساير مديران بخش هاي دولتي و خصوصي فعال در صنعت هم تابع تصميمات و سياستگذاري هاي او باشند، مردي كه پس از سال ها شفافيت و قانونمندي را به اين نقطه مشوش و آشفته از صنعت باز گرداند.