پایگاه خبری الف 11 تير 1396 ساعت 19:26 http://alef.ir/vdcf0cdj0w6dcja.igiw.html?488422 -------------------------------------------------- عنوان : تونل دوم مسیر ایلام-مهران ریزش کرد -------------------------------------------------- متن : ایلام-تونل دوم مسیر ایلام-مهران ساعتی پیش ریزش کرد. به گزارش مهر، تونل دوم مسیر ایلام-مهران در حین انجام عملیات راهسازی ریزش کرد. تردد از مسیر قدیم ایلام صالح آباد در جریان است. رانندگان می تواند از مسیر شهرک شهید کشوری (سرطاف) به سمت جاده قدیم ایلام - صالح آباد تردد کنند.