پایگاه خبری الف 25 مرداد 1396 ساعت 10:05 http://alef.ir/vdcf00dttw6dxja.igiw.html?502425 -------------------------------------------------- عنوان : دانشمندان تار عنکبوت را قدرتمندتر کردند -------------------------------------------------- متن : دانشمندان با افزودن گرافن به تار عنکبوت، آن را قدرتمندتر کرده اند.  به گزارش مهر به نقل از نیواطلس، محققان ایتالیایی و انگلیسی با افزودن ماده ای به تار عنکبوت آن را قدرتمندتر کرده اند. این تحقیق به رهبری نیکولا پوگنو از دانشگاه ترنتو ایتالیا انجام شده است. محققان، آبی مخصوص به سه نوع عنکبوت دادند که در آن ذرات ریز گرافن و نانوتوپ های کربن وجود داشت.   پس از آنکه عنکبوت ها از این آب خوردند، هنگام تنیدن تار  گرافن ها به فیبر آن افزوده شد. به این ترتیب تار تنیده شده قدرت و استقامت بیشتر یافت. پوگنو در این باره می گوید: ما متوجه شدیم تاری که عنکبوت ها تنیدند قدرتی معادل ۵.۴ گیگاپاسکال دارد و استقامت آن نیز ۱۵۷۰ ژول بر گرم است. حال آنکه قدرت تار معمولی عنکبوت ۱.۵ گیگاپاسکال و استقامت آن ۱۵۰ ژول برگرم است. این قدرتمندترین تاری است که تاکنون تنیده شده و استقامت آن با فیبرهای کربنی قابل مقایسه است. البته این تحقیقات در مرحله اولیه است اما نتایج ما نشان می دهد مسیر برای ساخت تارهای طبیعی قدرتمندتر هموار است بنابراین می توان  یکی از قدرتمندترین مواد موجود در جهان را ارتقا داد.