پایگاه خبری الف 9 شهريور 1396 ساعت 19:49 http://alef.ir/vdceze8nejh87xi.b9bj.html?504314 -------------------------------------------------- راهنمای کتاب/ «ادبیات و جهان»؛ گروه نویسندگان؛ ترجمه‌ی شاپور اعتماد؛ آگه عنوان : جهان ما و جهانی که ادبیات برای ما می‌سازد مانی ارجمند؛ 9 شهریور 1396 -------------------------------------------------- متن : ادبیات و جهان نویسندگان: پاسکال کازانوا، فرانکو مورتی و آنتونیو خاجیدو مترجم: شاپور اعتماد ناشر: آگه، چاپ اول 1393 167صفحه، 8500 تومان ***** ادبیات معاصر ایران همواره در حسرت داشتن چهره هایی جهانی بوده است. صادق هدایت را که استثناء کنیم، نویسندگان دیگر هرچقدر هم که بزرگ و شاخص باشند، در آنسوی مرزها نتوانسته اند توفیقی شایسته کسب کنند و از چهره ای جهانی برخوردار باشند، چنانکه ادبیات ترک و یا ادبیات عرب با چهره هایی گوناگون در سراسر جهان نام آور شده اند. خلاصه اینکه ادبیات معاصر ایران جهانی نشده، چشم اندازی مبتنی بر جهانی شدن نیز در پیش رویش قابل رویت نیست. معضل کجاست، در زبان ما، در جهان ما یا ادبیاتمان؟ محتوایاساسی ترین بخش های کتاب ادبیات و جهان از همین موضوع و مباحثی پیرامون آن حکایت می کند که همواره چالشی جدی برای ادبیات ما بوده است. خلائی که بسیار درباره آن بحث شده، اما این بحث ها که با اظهار نظرهای گوناگون و البته اغلب به دور از واقع بینی بوده، بیش از آنکه به نتیجه و راه حلی انجامیده باشد، تنها به وجود و تداوم آن تاکید شده است! مجموعه مقالاتی که شاپور اعتماد تحت عنوان ادبیات و جهان، به فارسی برگردانده و به همت نشر آگه منتشر ساخته باتوجه به آنچه گفته شد روی مباحثی متمرکز شده است که به شکلی جدی معضل ادبیات ما بوده است، بنابراین اهمیت کتاب حاضر برای نویسندگان و صاحب نظران ادبی از این منظر کاملا هویداست. افزون براین خواننده کتاب به درکی تازه از ادبیات در جهان امروز می رسد که هویتش از دگرگونی های (سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و... ) در دهه های اخیر تأثیر پذیرفته است. در دنیایی که جهانی شدن تقدیری گریز ناپذیر محسوب می شود، بحث ادبیات و جهان، بحثی جدی است. هنگامی که گوته برای نخستین بار به طور جدی بحث جهانی شدن ادبیات را مطرح کرد (بحثی که مارکس و انگلس نیز با عنایت به دیدگاه های اشتراکی خود، آن را مورد توجه قرار داده و از ادبیات به عنوان یک دارایی همگانی (جهانی) سخن به میان آوردند)، هنوز قرن نوزدهم به پایان خود نرسیده بود و فراز و فرود های تاریخی بسیاری پیش رو بودند که ادبیات را نیز تحت تاثیر قرار دادند. در اواخر قرن نوزدهم ناسیونالیسم یک جریان جدی بود که بسیاری از نویسندگان را تحت تاثیر خود قرار دا