پایگاه خبری الف 7 شهريور 1396 ساعت 8:23 http://alef.ir/vdcepp8nfjh87xi.b9bj.html?506367 -------------------------------------------------- عنوان : جزئیات طرح پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی -------------------------------------------------- متن : دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره نظام پیشگیری حوادث در فضای مجازی که به بررسی و پیش بینی جرایم، کلاهبرداری ها و حوادثی که باعث اختلال در فعالیت فضای مجازی می شود و نیز حملات و آسیب های سیستمی که کارکردهای شبکه های ارتباطی و سامانه های سخت افزاری و نرم افزاری را دچار اختلال می کند می پردازد، توضیح داد. ابوالحسن فیروزآبادی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به روند نظام پیشگیری حوادث در فضای مجازی که توسط شورای عالی به مرکز ملی فضای مجازی واگذار شده است، اظهار کرد: برای جلوگیری از توسعه کلاهبرداری، طرح برخورد با حوادثی که در فضای مجازی اتفاق می افتد را داریم که یکی از مصادیق آن می تواند اخاذی باشد. برای این حوادث تقسیم کار می کنیم تا مشخص شود چه کسی مسوول هر نوع حادثه ای در سطح ملی است. مرکز ملی فضای مجازی کشور طرح نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث در فضای مجازی را برای تصویب نهایی به شورای عالی فضای مجازی ارائه کرده است. در این سند وظایف تمامی دستگاه ها و مراکز تقسیم بندی و حوادث در آن دسته بندی شده و برای هر حادثه، مسئول، نحوه هماهنگی، محوریت اجرا و مراحل همکاری تعیین شده است. فیروزآبادی همچنین با بیان اینکه به دلیل خاصیت هایی که در شبکه وجود دارد فاصله های زمانی و مکانی از بین می رود، یک کلاهبرداری می تواند به سرعت در کشور گسترش یابد، افزود: اکنون اگر اخاذی از شهروندان، چه شخصیت های حقیقی و چه شرکت های حقوقی بخش خصوصی، اتفاق بیفتد، این کار برعهده نیروی انتظامی است که با آن برخورد کند. دبیر شورای عالی فضای مجازی پیش از این نیز درباره طرح نظام پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی اظهار کرده بود: در فضای مجازی شاهد حوادث زیادی برای شهروندان و شرکت ها از جمله کلاهبرداری ها و اخاذی ها هستیم که باید متولیان آن شناسایی شده تا این گونه موارد توسعه پیدا نکند. برای جلوگیری از توسعه این کلاهبرداری ها در شبکه، طرحی وجود دارد که امیدواریم در شورای عالی به بحث گذاشته شده و تصویب شود. فیروزآبادی همچنین توضیح داده بود: ما در فضای مجازی شاهد حوادث زیادی برای شهروندان خود و شرکت های خصوصی هستیم. کلاهبرداری ها و اخاذی ها و جعل هایی صورت می گیرد. به دلیل خاصیت هایی که در شبکه ارتباطات وجود دارد و فاصله های زمانی و مکانی از بین می رود، یک کلاهبرداری می تواند به سرعت در کشور گسترش یابد. برای جلوگیری از توسعه یک