پایگاه خبری الف 19 تير 1396 ساعت 11:07 http://alef.ir/vdcee78exjh8ofi.b9bj.html?490743 -------------------------------------------------- عنوان : چرا کودکان دروغ می‌گویند؟ -------------------------------------------------- متن : یک متخصص روانشناسی با اشاره به اهمیت شناخت عوامل دروغ گوئی در کودکان، بر درمان آن تاکید کرد. علیرضا آقا یوسفی در گفت و گو با ایسنابا اشاره به اینکه دروغ های کودکان دارای عوامل مهمی است، عنوان کرد: اگر به موقع این عوامل را در دروغ گوئی کودکان بشناسیم میتوانیم آن را به موقع درمان کنیم. در میان عوامل 7 علت مهم برای دروغ گوئی کودکان وجود دارد که مهم ترین آن جلب توجه دیگران به ویژه والدین به سمت خود است. وی خاطرنشان کرد: وقتی کودکان در محیط خانه احساس کنند که مورد توجه نیستند و از مدار توجه اطرافیان خارج شده اند دوست دارند با دروغ گوییتوجه آن ها را جلب کنند. همچنین ممکن است دروغ گوییناشی از ترس باشد. وقتی کودکی از تنبیه شدید و یا عصبانیت اطرافیان در هراس باشد ترجیح می دهد به دروغ پناه ببرد. وی یادآور شد: دروغمی تواند ناشی از خشم و نفرت نسبت به دیگران و احساس انتقام جوئی باشد به طوری که کودک با دروغ گفتن تلاش می کند نظر اطرافیان را نسبت به فردی که از او متنفر هستند تغییر دهد. همچنین دروغ به دلیل تخیل و خیال بافی نیز انجام می شود و یا اینکه کودک می خواهد از طریق دروغ های حساب شده ای دیگران را برای خواسته های شخصی خود فریب بدهد. از طرفی کودک ممکن است به دلیل احساس وفاداری نسبت به یک دوست و یا خواهر و برادرش و مراقبت از او دروغ بگوید. آقایوسفی در خصوص درمان دروغ گوئی کودکان نیز بیان کرد: لازم است با برخوردی منطقی کودک را متوجه عواقب بد دروغ گوئی کرد. این روانشناس تصریح کرد: نباید در برابر کارهای اشتباه فرزندان دچار عصبانیت و برآشفتگی شد و ترس و واهمه کودک را تشدید کرد. برخورد مناسب در برابر اشتباهات کودکان موجب راست گوئی آن ها به جای پناه بردن به دروغ می شود. وی گفت:هیچ گاه در قبال دروغ گوییکودکان، آن ها را دروغ گو خطاب نکنیم و نگذاریم تلقین دروغ گوییدر او شکل بگیرد. از طرفی با کتاب خواندن و ارتقای سطح آگاهی کودکان برای آن ها تفاوت رویا و تخیل و حقیقت را با زبانی کودکانه تشریح کنیم تا او نیز تفاوت تخیل و رویا با حقیقت را تشخیص دهد. وی تاکید کرد: خیال پردازی و رویا در سنین کودکی وجود دارد اما نباید اجازه داد این خیال پردازی منجر به دروغ گوییشود. بایدصداقت کودکان را تحسین کرد و برای صداقت در محیط خانه ارزش زیادی تعریف کرد تا کودکان به راست گوییتشویق شوند.