پایگاه خبری الف 17 ارديبهشت 1395 ساعت 9:30 http://alef.ir/vdcdkz0skyt0kj6.2a2y.html?350855 -------------------------------------------------- عنوان : محقق ایرانی رکورد نگهداری جنین زنده در محیط آزمایشگاهی را شکست -------------------------------------------------- متن : ایرنا نوشت: گروهی از محققان به رهبری دکتر علی همتی بریوانلو از دانشگاه راکفلر موفق به نگهداری جنین زنده به مدت ۱۳ روز در محیط آزمایشگاهی شدند. نگهداری جنین زنده در محیط خارج از رحم به مدت ۱۳ روز، ركورد جدیدی در علم پزشكی محسوب می شود. محققان این پروژه ادعا می كنند كه زنده نگه داشتن جنین بیش از ۱۳ روز نیز امكان پذیر بوده است كه به دلیل مسایل اخلاقی و قوانین خاص مربوط به این زمینه از آن امتناع كرده اند. یكی از محققان این پروژه معتقد است كه نگهداری جنین به مدت ۱۳ روز، امكان مشاهده مهمترین تغییرات بیولوژیكی كه تا امروز ناشناخته بوده را ممكن كرده است. محققان با استفاده از این روش موفق به مشاهده لحظه اتصال تخمك بارور به یك ظرف آزمایشگاهی به نام پتری است كه با استفاده از عوامل هورمونی و سایر شرایط، تمام خصوصیات رحم را شبیه سازی می كند. این مطالعه نشان می دهد كه مراحل اولیه رشد جنین انسان، با سایر حیوانات كاملا متفاوت است. از طرفی آنچه محققان را شگفت زده كرده این است كه جنین خارج از رحم قادر به شكل دهی قالب سایر اندام، بدون هیچ سرنخ بیولوژیكی از مادر است. این مطالعه اطلاعات ارزشمندی را در زمینه دلیل شكست روش IVF در برخی موارد و نقص هنگام تولد در اختیار محققان قرار می دهد.نتایج این تحقیقات در نشریه های Nature و Nature Cell Biologyمنتشر شده است.