پایگاه خبری الف 19 خرداد 1395 ساعت 1:32 http://alef.ir/vdcdjz0s5yt09x6.2a2y.html?360287 -------------------------------------------------- عنوان : امسال به حقوق هر بازنشسته چقدر اضافه می‌شود؟+جدول -------------------------------------------------- متن : میزان افزایش حقوق بازنشستگان و موظفین کشوری در سال ۱۳۹۵، هفته گذشته در هیات وزیران به تصویب رسید و بازنشستگان کشوری مشمول افزایش پلکانی حقوق شدند. به موجب تصویب نامه شماره ۲۹۹۳۱/ت ۵۲۹۸۲ مورخ ۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۵ هیات محترم وزیران افزایش حقوق کلیه بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق که تا پایان سال ۱۳۹۴ بازنشسته، از کار افتاده یا فوت شده‌اند، تا مبلغ (۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال) ۲۰ درصد و با کاهش نیم درصد به ازای هر ۵۰۰هزار ریال افزایش تا سقف (۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال = ۱۴.۹۹۹.۹۹۹ ریال) به شرح جدول زیر است:  ردیف از مبلغ       ریال   تا مبلغ        ریال درصد افزایش ۱ ۰ تا ۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال ۲۰ ۲ ۷.۵۰۰.۰۰۱ ریال تا ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۱۹.۵ ۳ ۸.۰۰۰.۰۰۱ ریال تا ۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۱۹ ۴ ۹.۰۰۰.۰۰۱ ریال تا ۹.۵۰۰.۰۰۰ ریال ۱۸.۵ ۵ ۹.۰۰۰.۰۰۱ ریال تا ۹.۵۰۰.۰۰۰ ریال ۱۸ ۶ ۹.۵۰۰.۰۰۱ ریال تا ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۱۷.۵ ۷ ۱۰.۰۰۰.۰۰۱ ریال تا ۱۰.۵۰۰.۰۰۰ ریال ۱۷ ۸ ۱۰.۵۰۰.۰۰۱ ریال تا ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۱۶.۵ ۹ ۱۱.۰۰۰.۰۰۱ ریال تا ۱۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال ۱۶ ۱۰ ۱۱.۵۰۰.۰۰۱ ریال تا ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۱۵.۵ ۱۱ ۱۲.۰۰۰.۰۰۱ ریال تا ۱۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال ۱۶ ۱۲ ۱۲.۵۰۰.۰۰۱ ریال تا ۱۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۱۵.۵ ۱۳ ۱۳.۰۰۰.۰۰۱ ریال تا ۱۳.۵۰۰.۰۰۰ ریال ۱۴.۵ ۱۴ ۱۳.۵۰۰.۰۰۱ ریال تا ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۱۳.۵   ۱۴.۰۰۰.۰۰۱ ریال تا ۱۴.۵۰۰.۰۰۰ ریال ۱۳   ۱۴.۵۰۰.۰۰۱ ریال تا ۱۴.۹۹۹.۹۹۹ ریال ۱۲.۵             به گزارش ایسنا، دریافت کنندگان حقوق بالاتر از مبلغ (۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال) و مازاد بر آن مشمول افزایش ۱۲ درصدی می‌شوند.