پایگاه خبری الف 26 فروردين 1396 ساعت 11:38 http://alef.ir/vdcdfx0ojyt09k6.2a2y.html?462518 -------------------------------------------------- عنوان : چه چیزهایی تبخال را بیدار می کنند -------------------------------------------------- http://salamati.ir/2017/04/15/%DA%86%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF/ متن :