پایگاه خبری الف 18 اسفند 1395 ساعت 9:37 http://alef.ir/vdcdfx0ofyt0ks6.2a2y.html?452311 -------------------------------------------------- عنوان : اولین اپلیکیشن مجوزدار درخواست تاکسی رونمایی شد -------------------------------------------------- http://www.asianews.ir/2017/03/%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%be%d9%84%db%8c%da%a9%db%8c%d8%b4%d9%86-%d9%85%d8%ac%d9%88%d8%b2%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%aa%d8%a7%da%a9%d8%b3%db%8c/ متن :