پایگاه خبری الف 18 خرداد 1396 ساعت 20:34 http://alef.ir/vdcd5z0ozyt0j56.2a2y.html?480770 -------------------------------------------------- توسط وزارت کشور؛ عنوان : انتشار نتایج تفصیلی انتخابات ریاست جمهوری+ جدول تفکیکی آرا کسب شده نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در 31 استان و تمامی شهرستان ها بخش سیاسی الف، ۱۸ خرداد ۹۶ -------------------------------------------------- متن : نتایج تفصیلی آرای انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در سراسر کشور به تفکیک 31 استان و تمامی شهرستان ها از سوی کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات کشور منتشر شد. باسمه تعالی انتشار نتایج تفصیلی انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در سراسر کشور استان آذربایجان شرقی: ردیف نام شهرستان کل آرای مأخوذه آرای باطله آرای صحیح آرای حسن روحانی آرای ابراهیم رئیسی آرای میر سلیم آرای هاشمی طبا 1 آذرشهر 58,188 3,297 54,891 32,725 20,594 952 620 2 اسکو 80,724 2,980 77,744 48,465 27,303 1,249 727 3 اهر 67,516 3,417 64,099 37,587 25,367 772 373 4 بستان آباد 60,835 2,242 58,593 33,416 23,649 957 571 5 بناب 77,194 2,332 74,862 50,670 22,813 844 535 6 تبریز 822,075 26,720 795,355 551,701 226,109 11,748 5,797 7 جلفا 43,048 1,228 41,820 29,546 11,659.0 401 214 8 چاراویماق 17,628 295 17,333 7,652 9,374.0 189 118 9 خداآفرین 22,299 366 21,933 15,045 6,643.0 159 86 10 سراب 73,688 3,407 70,281 36,309 31,527 1,661 784 11 شبستر 84,750 2,847 81,903 58,301 22,189 892 521 12 عجب شیر 44,954 2,560 42,394 22,011 19,254 614 515 13 کلیبر 30,769 745 30,024 18,046 11,680 204 94 14 مراغه 133,325 5,397 127,928 74,883 50,480 1,791 774 15 مرند 144,599 4,442 140,157 96,823 40,964 1,722 648 16 ملکان 67,576 2,522 65,054 41,288 22,619 717 430 17 میانه 101,617 2,738 98,879 61,326 35,111 1,600 842 18 ورزقان 33,836 1,168 32,668 16,273 15,970 260 165 19 هریس 43,987 2,964 41,023 22,473 17,858 455 237 20 هشترود 36,501 792 35,709 21,198 13,989 365 157 21 هوراند 12,754 252 12,502 5,282 7,111 72 37 جمع کل 2,057,863 72,711 1,985,152 1,281,020 662,263 27,624 14,245 استان آذربایجان غربی: ردیف نام شهرستان کل آرای مأخوذه آرای باطله مأخوذه آرای صحیح آرای حسن روحانی آرای ابراهیم رئیسی آرای میر سلیم آرای هاشمی طبا 1 ارومیه 509,066 16,750 492,316 327,489 155,507 5,771 3,549 2 اشنویه 38,222 5,076 33,146 25,382 6,423 621 720 3 بوکان 102,276 9,831 92,445 76,587 12,665 1,412 1,781 4 پیرانشهر 59,471 4,946 54,525 41,343 11,663 697 822 5 پلدشت 24,758 611 24,147 15,707 8,110 234 96 6 تکاب 46,404 1,272 45,132 31,444 12,965 430 293 7 چایپاره 28,225 790 27,435 17,535 9,470 242 188 8 چالدران 25,390 497 24,893 12,436 12,177 199 81 9 خوی 182,710 5,362 177,348 108,788 63,903 3,125 1,532 10 سلماس 102,792 2,992 99,800 66,773 31,424 884 719 11 سردشت 56,145 7,904 48,241 35,717 11,498 432 594 12 شاهین دژ 54,408 1,446 52,962 32,894 19,385 399 284 13 شوط 32,324 802 31,522 20,919 10,041 332 230 14 ماکو 54,201 1,081 53,120 38,845 13,609 397 269 15 مهاباد 95,301 8,915 86,386 71,522 12,237 1,193 1,434 16 میاندوآب 130,601 3,698 126,903 73,504 51,400 1,189 810 17 نقده 68,083 1,904 66,179 33,401 31,380 828 570 جمع کل 1,610,380 73,880 1,536,500 1,030,286 473,857 18,386 13,971 استان اردبیل: ردیف نام شهرستان تعداد کل آرای مأخوذه تعداد آرای باطله مأخوذه تعداد آرای صحیح تعداد آرای حسن روحانی تعداد آرای سید ابراهیم رئیسی تعداد آرای سید مصطفی آقا میر سلیم تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا 1 اردبیل 303,222 8,186 295,036 183,090 105,562 4,577 1,807 2 مشگین شهر 87,982 2,765 85,217 53,158 30,974 711 374 3 پارس آباد 102,944 2,409 100,535 60,926 38,638 674 297 4 بیله سوار 34,937 735 34,202 19,783 13,995 303 121 5 گرمی 44,675 848 43,827 23,583 19,860 254 130 6 خلخال 50,523 1,312 49,211 24,588 23,519 782 322 7 کوثر 14,491 234 14,257 7,599 6,414 185 59 8 نمین 36,639 1,158 35,481 22,568 11,951 677 285 9 نیر 15,203 539 14,664 9,038 5,237 251 138 10 سرعین 13,900 379 13,521 8,402 4,906 129 84 جمع کل 704,516 18,565 685,951 412,735 261,056 8,543 3,617 استان اصفهان: ردیف نام شهرستان تعداد کل آرای مأخوذه تعداد آرای باطله مأخوذه تعداد آرای صحیح تعداد آرای حسن روحانی تعداد آرای سید ابراهیم رئیسی تعداد آرای سید مصطفی آقا میر سلیم تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا 1 اصفهان 1,016,192 29,315 986,877 611,196 356,177 13,058 6,446 2 آران وبیدگل 59,763 3,120 56,643 26,808 28,726 746 363 3 اردستان 37,910 1,303 36,607 17,896 18,174 359 178 4 برخوار 65,463 2,929 62,534 24,881 36,163 922 568 5 بوئین ومیاندشت 17,578 446 17,132 7,982 8,831 219 100 6 تیران وکرون 45,981 1,535 44,446 17,774 25,633 700 339 7 چادگان 26,843 594 26,249 9,254 16,622 281 92 8 خمینی شهر 144,874 4,691 140,183 68,453 67,507 2,867 1,356 9 خوانسار 20,642 678 19,964 9,478 10,071 279 136 10 خوروبیابانک 11,444 302 11,142 3,746 6,957 150 289 11 دهاقان 22,392 1,021 21,371 9,212 11,536 432 191 12 سمیرم 51,635 2,057 49,578 28,298 20,579 516 185 13 شاهین شهر و میمه 117,825 2,974 114,851 80,033 32,705 1,446 667 14 شهرضا 80,541 2,898 77,643 44,123 31,382 1,471 667 15 فریدن 32,542 632 31,910 11,699 19,773 306 132 16 فریدونشهر 26,292 840 25,452 11,345 13,623 352 132 17 فلاورجان 126,061 6,033 120,028 56,705 59,898 2,246 1,179 18 کاشان 189,543 6,845 182,698 87,453 91,135 2,936 1,174 19 گلپایگان 50,379 1,532 48,847 27,630 20,210 718 289 20 لنجان 146,852 5,244 141,608 82,276 55,897 2,413 1,022 21 مبارکه 81,534 3,198 78,336 41,700 34,309 1,583 744 22 نائین 26,426 924 25,502 12,906 12,068 364 164 23 نجف آباد 155,130 4,874 150,256 91,623 54,048 3,101 1,484 24 نطنز 34,148 786 33,362 19,011 13,908 310 133 جمع 2,587,975 84,759 2,503,216 1,401,482 1,045,932 37,775 18,027 استان البرز: ردیف نام شهرستان تعداد کل آرای مأخوذه تعداد آرای باطله مأخوذه تعداد آرای صحیح تعداد آرای حسن روحانی تعداد آرای سید ابراهیمرئیسی تعداد آرای سید مصطفی آقا میر سلیم تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا 1 کرج 787,996 17,412 770,584 532,034 225,635 9,493 3,422 2 ساوجبلاغ 161,421 4,668 156,753 101,887 51,912 2,184 770 3 نظر آباد 81,883 2,118 79,765 41,769 36,155 1,351 490 4 طالقان 26,769 775 25,994 18,263 7,222 400 109 5 اشتهارد 23,388 806 22,582 12,088 9,986 399 109 6 فردیس 193,768 4,474 189,294 126,004 59,578 2,706 1,006 جمع کل 1,275,225 30,253 1,244,972 832,045 390,488 16,533 5,906 استان ایلام: ردیف نام شهرستان تعداد کل آرای مأخوذه تعداد آرای باطله مأخوذه تعداد آرای صحیح تعداد آرای حسن روحانی تعداد آرای سید ابراهیم رئیسی تعداد آرای سید مصطفی آقا میر سلیم تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا 1 شیروان و چرداول 37,966 1,694 36,272 22,310 13,604 238 120 2 ایوان 31,619 1,487 30,132 18,787 11,076 175 94 3 دره شهر 29,396 1,096 28,300 15,541 12,418 264 77 4 سیروان 9,522 462 9,060 5,301 3,679 55 25 5 ملکشاهی 16,216 1,141 15,075 4,894 9,922 210 49 6 دهلران 39,728 1,396 38,332 23,081 14,753 335 163 7 مهران 19,221 1,221 18,000 6,916 10,840 181 63 8 آبدانان 29,943 1,191 28,752 18,864 9,607 206 75 9 بدره 9,571 344 9,227 5,089 4,011 87 40 10 ایلام 118,254 5,532 112,722 68,142 43,113 1,030 437 جمع کل 341,436 15,564 325,872 188,925 133,023 2,781 1,143 استان بوشهر: ردیف نام شهرستان تعداد کل آرای مأخوذه تعداد آرای باطله مأخوذه تعداد آرای صحیح تعداد آرای حسن روحانی تعداد آرای سید ابراهیمرئیسی تعداد آرای سید مصطفی آقا میر سلیم تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا 1 بوشهر 128,288 2,862 125,426 83,905 40,079 926 516 2 تنگستان 44,023 1,451 42,572 19,767 22,357 305 143 3 جم 35,222 841 34,381 23,068 11,017 193 103 4 دشتستان 126,730 3,732 122,998 66,797 55,208 680 313 5 دشتی 51,150 1,247 49,903 20,773 28,638 319 173 6 دیر 33,860 718 33,142 14,636 18,160 204 142 7 دیلم 20,848 684 20,164 11,530 8,381 173 80 8 عسلویه 32,704 893 31,811 25,920 5,614 176 101 9 کنگان 46,112 1,068 45,044 27,349 17,135 368 192 10 گناوه 54,234 1,802 52,432 35,061 16,689 464 218 11 جمع کل 573171 15298 557873 328806 223278 3808 1981 استان تهران: ردیف نام شهرستان تعداد کل آرای مأخوذه تعداد آرای باطله مأخوذه تعداد آرای صحیح تعداد آرای حسن روحانی تعداد آرای سید ابراهیم رئیسی تعداد آرای سید مصطفی آقا میر سلیم تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا 1 شهریار 308,059 9,242 298,817 185,570 107,714 4,089 1,444 2 ری 342,094 11,125 330,969 186,831 137,261 4,987 1,890 3 رباط کریم 119,825 3,869 115,956 62,584 50,967 1,761 644 4 دماوند 101,424 3,381 98,043 63,697 32,588 1,289 469 5 پردیس 86,988 2,365 84,623 54,475 28,412 1,196 540 6 بهارستان 217,045 6,584 210,461 107,148 98,619 3,457 1,237 7 اسلامشهر 266,222 8,114 258,108 151,873 100,279 4,542 1,414 8 پاکدشت 139,968 3,969 135,999 61,031 72,345 1,895 728 9 پیشوا 39,076 1,100 37,976 16,080 20,983 637 276 10 قرچک 121,030 3,395 117,635 59,323 55,675 1,875 762 11 فیروزکوه 35,150 1,188 33,962 22,402 11,007 400 153 12 قدس 122,847 2,803 120,044 74,080 43,276 2,019 669 13 ملارد 154,066 4,314 149,752 84,983 61,582 2,326 861 14 تهران 3,688,569 68,426 3,620,143 2,587,893 968,218 47,229 16,803 15 شمیرانات 352,408 5,158 347,250 274,125 68,720 3,183 1,222 16 ورامین 119,820 3,326 116,494 53,262 60,744 1,740 748 مجموع 6,214,591 138,359 6,076,232 4,045,357 1,918,390 82,625 29,860 استان چهار محال و بختیاری: ردیف نام شهرستان تعداد کل آرای مأخوذه تعداد آرای باطله مأخوذه تعداد آرای صحیح تعداد آرای حسن روحانی تعداد آرای سید ابراهیم رئیسی تعدادآرای سید مصطفی آقا میر سلیم تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا 1 شهرکرد 147,500 4,361 143,139 79,711 60,044 2,438 946 2 بن 17,771 607 17,164 3,154 13,651 268 91 3 بروجن 73,996 2,797 71,199 40,429 28,891 1,407 472 4 لردگان 116,822 540 116,282 59,734 55,893 458 197 5 کوهرنگ 30,791 1,206 29,585 18,103 11,201 192 89 6 کیار 29,639 1,020 28,619 14,580 13,601 314 124 7 اردل 30,052 879 29,173 15,447 13,429 229 68 8 سامان 22,631 731 21,900 11,753 9,743 299 105 9 فارسان 49,032 2,433 46,599 30,006 15,860 515 218 مجموع 518,234 14,574 503,660 272,917 222,313 6,120 2,310 استان خراسان جنوبی: ردیف نام شهرستان تعداد کل آرای مأخوذه تعداد آرای باطله مأخوذه تعداد آرای صحیح تعداد آرای حسن روحانی تعداد آرای سید ابراهیمرئیسی تعداد آرای سید مصطفی آقا میر سلیم تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا 1 بشرویه 15,870 235 15,635 3,898 11,510 143 84 2 بیرجند 151,163 1,911 149,252 56,201 91,492 1,146 413 3 خوسف 22,099 276 21,823 4,840 16,776 147 60 4 درمیان 32,774 185 32,589 19,117 13,369 75 28 5 زیرکوه 23,984 161 23,823 6,624 17,103 76 20 6 سرایان 20,977 183 20,794 6,706 13,948 106 34 7 سربیشه 27,754 225 27,529 7,132 20,248 122 27 8 طبس 47,593 594 46,999 19,948 26,619 318 114 9 فردوس 28,535 402 28,133 9,229 18,552 257 95 10 قائنات 68,085 865 67,220 18,281 48,472 342 125 11 نهبندان 31,927 339 31,588 7,456 23,887 185 60 جمع کل 470,761 5,376 465,385 159,432 301,976 2,917 1,060 ا ستان خراسان رضوی: استان خراسان رضوی: ردیف نام شهرستان تعداد کل آرای مأخوذه تعداد آرای باطله مأخوذه تعداد آرای صحیح تعداد آرای حسن روحانی تعداد آرای سید ابراهیم رئیسی تعدادآرای سید مصطفی آقا میر سلیم تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا 1 باخرز 31,917 324 31,593 11,688 19,768 98 39 2 بجستان 18,741 261 18,480 7,856 10,469 101 54 3 بردسکن 47,314 915 46,399 17,283 28,702 287 127 4 بینالود 68,592 1,463 67,129 33,398 32,721 744 266 5 تایباد 52,971 680 52,291 39,172 12,752 229 138 6 فیروزه 27,333 546 26,787 7,876 18,623 215 73 7 تربت جام 133,880 1,736 132,144 78,217 52,899 645 383 8 تربت حیدریه 125,870 2,306 123,564 48,953 72,676 1,280 655 9 جغتای 31,315 373 30,942 7,958 22,662 256 66 10 جوین 34,313 481 33,832 10,389 23,045 307 91 11 چناران 99,168 1,974 97,194 33,533 62,371 905 385 12 خلیل اباد 32,364 624 31,740 9,287 22,095 249 109 13 خواف 73,836 708 73,128 51,254 21,550 208 116 14 خوشاب 23,160 342 22,818 6,056 16,498 182 82 15 داورزن 15,075 272 14,803 5,484 9,203 87 29 16 درگز 42,997 893 42,104 17,724 23,672 502 206 17 رشتخوار 36,105 411 35,694 7,668 27,828 136 62 18 زاوه 46,938 534 46,404 8,710 37,359 237 98 19 سبزوار 167,680 3,384 164,296 86,935 74,971 1,679 711 20 سرخس 52,028 692 51,336 19,052 31,874 294 116 21 فریمان 60,220 888 59,332 15,721 42,997 439 175 22 قوچان 108,966 2,229 106,737 38,243 66,259 1,484 751 23 کاشمر 89,248 1,699 87,549 33,573 52,791 810 375 24 کلات 24,357 362 23,995 6,337 17,463 137 58 25 گناباد 54,866 819 54,047 23,199 30,010 601 237 26 مشهد 1,654,872 28,557 1,626,315 688,574 903,451 27,046 7,244 27 مه ولات 31,937 518 31,419 11,587 19,473 251 108 28 نیشابور 270,319 5,354 264,965 111,655 148,885 3,103 1,322 مجموع 3,456,382 59,345 3,397,037 1,437,382 1,903,067 42,512 14,076 استان خراسان شمالی: ردیف نام شهرستان تعداد کل آرای مأخوذه تعداد آرای باطله مأخوذه تعداد آرای صحیح تعداد آرای حسن روحانی تعداد آرای سید ابراهیم رئیسی تعداد آرای سید مصطفی آقا میر سلیم تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا 1 شهرستان اسفراین 76,341 1,455 74,886 29,493 44,322 828 243 2 شهرستان بجنورد 186,100 3,630 182,470 89,498 90,045 2,149 778 3 شهرستان جاجرم 23,159 399 22,760 9,488 13,017 180 75 4 شهرستان راز و جرگلان 29,747 290 29,457 21,464 7,816 132 45 5 شهرستان شیروان 96,980 2,422 94,558 41,297 51,070 1,651 540 6 شهرستان فاروج 33,661 632 33,029 9,443 23,011 422 153 7 شهرستان گرمه 15,693 336 15,357 4,056 11,081 172 48 8 شهرستان مانه و سملقان 60,594 965 59,629 26,574 32,328 493 234 جمع کل 522,275 10,129 512,146 231,313 272,690 6,027 2,116 استان خوزستان: ردیف نام شهرستان تعداد کل آرای مأخوذه تعداد آرای باطله مأخوذه تعداد آرای صحیح تعداد آرای حسن روحانی تعداد آرای سید ابراهیم رئیسی تعداد آرای سید مصطفی آقا میر سلیم تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا 1 آبادان 135,790 7,466 128,324 65,925 59,071 1,818 1,510 2 آغاجاری 10,730 479 10,251 4,910 5,199 100 42 3 امیدیه 51,161 2,132 49,029 27,704 20,449 620 256 4 اندیکا 25,824 918 24,906 14,954 9,764 133 55 5 اندیمشک 90,290 3,493 86,797 55,387 30,554 609 247 6 اهواز 540,504 20,212 520,292 334,013 176,448 6,061 3,770 7 ایذه 91,038 2,334 88,704 61,382 26,718 422 182 8 باغملک 59,150 1,187 57,963 23,249 34,384 257 73 9 باوی 51,625 4,146 47,479 18,131 28,196 622 530 10 بندر ماهشهر 133,359 5,611 127,748 75,793 49,393 1,567 995 11 بهبهان 92,885 2,621 90,264 63,576 25,943 493 252 12 حمیدیه 26,591 2,304 24,287 7,853 15,954 218 262 13 خرمشهر 67,910 4,093 63,817 28,354 33,152 1,322 989 14 دزفول 224,832 10,180 214,652 98,821 112,013 2,449 1,369 15 دشت آزادگان 53,969 4,930 49,039 16,414 31,593 534 498 16 رامشیر 29,388 2,230 27,158 13,877 12,540 461 280 17 رامهرمز 66,312 2,101 64,211 33,320 30,236 460 195 18 شادگان 68,534 9,261 59,273 21,845 35,952 790 686 19 شوش 105,867 5,260 100,607 47,267 51,376 1,138 826 20 شوشتر 99,425 5,076 94,349 55,604 36,976 1,208 561 21 کارون 58,905 5,537 53,368 20,449 31,654 654 611 22 گتوند 37,456 1,888 35,568 21,996 12,913 378 281 23 لالی 19,614 1,001 18,613 11,546 6,921 111 35 24 مسجدسلیمان 64,118 3,002 61,116 45,159 15,057 581 319 25 هفتکل 17,201 725 16,476 9,769 6,486 153 68 26 هندیجان 21,678 1,022 20,656 11,369 8,942 238 107 27 هویزه 20,455 1,370 19,085 5,756 13,086 110 133 جمع کل 2,264,611 110,579 2,154,032 1,194,423 920,970 23,507 15,132 استان زنجان: ردیف نام شهرستان تعداد کل آرای مأخوذه تعداد آرای باطله مأخوذه تعداد آرای صحیح تعداد آرای حسن روحانی تعداد آرای سید ابراهیمرئیسی تعداد آرای سید مصطفی آقا میر سلیم تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا 1 ایجرود 25,714 788 24,926 7,549 16,790 441 146 2 خرمدره 37,389 1,342 36,047 20,626 14,515 620 286 3 زنجان 256,247 6,845 249,402 122,586 120,557 4,856 1,403 4 سلطانیه 19,108 617 18,491 6,308 11,757 344 82 5 طارم 32,804 831 31,973 16,811 14,740 324 98 6 خدابنده 104,083 2,621 101,462 32,041 67,779 1,287 355 7 ابهر 83,399 3,308 80,091 46,110 31,685 1,602 694 8 ماهنشان 25,689 456 25,233 8,018 16,780 286 149 مجموع 584,433 16,808 567,625 260,049 294,603 9,760 3,213 استان سمنان: ردیف نام شهرستان تعداد کل آرای مأخوذه تعداد آرای باطله مأخوذه تعداد آرای صحیح تعداد آرای حسن روحانی تعداد آرای سید ابراهیم رئیسی تعداد آرای سید مصطفی آقا میر سلیم تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا 1 سرخه 13,774 332 13,442 9,008 4,291 100 43 2 ارادان 10,990 709 10,281 5,208 4,845 160 68 3 شاهرود 132,063 3,914 128,149 52,603 72,888 1,950 708 4 سمنان 89,741 2,496 87,245 49,754 35,650 1,351 490 5 دامغان 61,128 1,805 59,323 21,926 36,037 987 373 6 میایی 24,772 427 24,345 5,764 18,357 177 47 7 مهدی شهر 29,058 1,177 27,881 15,575 11,729 452 125 8 گرمسار 42,079 1,950 40,129 22,441 16,861 581 246 مجموع 403,605 12,810 390,795 182,279 200,658 5,758 2,100 استان سیستان و بلوچستان: ردیف نام شهرستان تعداد کل آرای مأخوذه تعداد آرای باطله مأخوذه تعداد آرای صحیح تعداد آرای حسن روحانی تعداد آرای سید ابراهیم رئیسی تعداد آرای سید مصطفی آقا میر سلیم تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا 1 ایرانشهر 102,868 1,685 101,183 85,613 14,493 583 494 2 خاش 77,026 686 76,340 70,003 5,873 304 160 3 چابهار 118,946 1,308 117,638 103,286 13,650 393 309 4 دلگان 32,208 96 32,112 11,251 20,726 96 39 5 زابل 80,921 1,400 79,521 27,273 51,322 669 257 6 زاهدان 292,122 3,840 288,282 178,342 107,706 1,540 694 7 زهک 36,740 486 36,254 15,721 20,299 153 81 8 سراوان 86,532 1,213 85,319 77,706 6,954 381 278 9 سرباز 74,283 604 73,679 65,866 7,417 266 130 10 سیب و سوران 35,490 289 35,201 33,430 1,571 133 67 11 فنوج 21,243 135 21,108 18,449 2,561 54 44 12 قصرقند 25,722 236 25,486 22,904 2,466 62 54 13 کنارک 39,477 662 38,815 33,947 4,588 180 100 14 مهرستان 28,720 75 28,645 26,758 1,706 99 82 15 میرجاوه 22,372 228 22,144 19,981 2,065 61 37 16 نیکشهر 61,901 682 61,219 55,786 5,163 158 112 17 نیمروز 25,669 349 25,320 7,259 17,916 97 48 18 هامون 23,352 221 23,131 6,892 16,144 65 30 19 هیرمند 27,532 261 27,271 15,227 11,882 107 55 جمع کل 1,213,124 14,456 1,198,668 875,694 314,502 5,401 3,071 استان فارس: ردیف نام شهرستان تعداد کل آرای مأخوذه تعداد آرای باطله مأخوذه تعداد آرای صحیح تعداد آرای حسن روحانی تعداد آرای سید ابراهیم رئیسی تعداد آرای سید مصطفی آقا میر سلیم تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا 1 داراب 109,926 2,812 107,114 53,695 52,281 729 409 2 رستم 30,343 251 30,092 18,687 11,287 98 20 3 زرین دشت 39,288 945 38,343 16,013 21,962 250 118 4 سپیدان 68,285 2,138 66,147 40,543 25,207 275 122 5 سروستان 22,636 777 21,859 12,739 8,846 200 74 6 شیراز 810,374 16,317 794,057 576,517 208,133 6,243 3,164 7 فراشبند 29,028 824 28,204 14,133 13,901 101 69 8 فسا 116,758 3,338 113,420 62,037 49,696 1,070 617 9 فیروزاباد 77,337 1,926 75,411 42,277 32,517 405 212 10 قیروکارزین 43,256 1,067 42,189 18,387 23,548 184 70 11 کازرون 139,323 3,625 135,698 85,326 49,159 756 457 12 کوار 45,065 1,071 43,994 22,198 21,497 228 71 13 گراش 23,185 561 22,624 7,623 14,660 236 105 14 لارستان 100,171 2,470 97,701 63,106 33,350 813 432 15 لامرد 55,893 1,300 54,593 28,084 26,085 282 142 16 مرودشت 181,794 4,854 176,940 117,587 56,986 1,567 800 17 ممسنی 67,678 765 66,913 50,180 16,549 130 54 18 اباده 59,349 1,480 57,869 35,586 21,237 678 368 19 ارسنجان 27,428 789 26,639 11,744 14,605 183 107 20 استهبان 41,300 1,228 40,072 22,927 16,622 353 170 21 اقلید 62,869 1,837 61,032 35,272 24,846 642 272 22 بوانات 30,278 758 29,520 12,402 16,804 216 98 23 پاسارگاد 19,946 391 19,555 12,702 6,648 142 63 24 جهرم 123,728 3,528 120,200 60,410 58,200 1,037 553 25 خرامه 34,118 807 33,311 15,696 17,365 181 69 26 خرم بید 30,136 768 29,368 16,284 12,539 392 153 27 مهر 39,684 878 38,806 25,355 13,252 128 71 28 نی ریز 66,659 1,718 64,941 34,815 29,488 463 175 29 خنج 20,743 369 20,374 13,467 6,731 96 80 جمع کل 2,516,578 59,592 2,456,986 1,525,792 904,001 18,078 9,115 استان قزوین: ردیف نام شهرستان تعداد کل آرای مأخوذه تعداد آرای باطله مأخوذه تعداد آرای صحیح تعداد آرای حسن روحانی تعداد آرای سید ابراهیم رئیسی تعداد آرای سید مصطفی آقا میر سلیم تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا 1 قزوین 337,864 8,596 329,268 199,542 121,685 6,112 1,929 2 تاکستان 106,812 3,738 103,074 51,299 49,665 1,556 554 3 بوئین زهرا 82,262 2,405 79,857 33,242 45,545 816 254 4 آبیک 58,395 1,632 56,763 32,976 22,427 965 395 5 البرز 119,253 3,976 115,277 63,859 48,550 2,150 718 6 آوج 31,803 797 31,006 14,993 15,597 308 108 جمع کل 736,389 21,144 715,245 395,911 303,469 11,907 3,958 استان قم: ردیف نام شهرستان تعداد کل آرای مأخوذه تعداد آرای باطله مأخوذه تعداد آرای صحیح تعداد آرای حسن روحانی تعداد آرای سید ابراهیم رئیسی تعداد آرای سید مصطفی میر سلیم تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا 1 قم 611,478 22,921 588,557 219,443 350,269 13,327 5,518 جمع 611,478 22,921 588,557 219,443 350,269 13,327 5,518 استان کردستان: ردیف نام شهرستان تعداد کل آرای مأخوذه تعداد آرای باطله مأخوذه تعداد آرای صحیح تعداد آرای حسن روحانی تعداد آرای سید ابراهیم رئیسی تعداد آرای سید مصطفی میر سلیم تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا 1 سقز 95,915 5,600 90,315 73,854 12,837 1,927 1,697 2 دیوان دره 44,066 2,944 41,122 31,353 8,788 588 393 3 دهگلان 35,227 2,959 32,268 25,652 5,743 520 353 4 بیجار 55,248 1,764 53,484 28,948 23,217 885 434 5 بانه 61,310 6,867 54,443 40,525 11,825 853 1,240 6 سرو آباد 21,818 2,521 19,297 13,879 4,944 229 245 7 قروه 82,173 3,027 79,146 44,772 32,835 1,052 487 8 کامیاران 50,726 3,677 47,049 35,182 11,095 435 337 9 مریوان 82,631 12,529 70,102 54,308 13,929 908 957 10 سنندج 164,917 10,489 154,428 119,227 29,823 2,844 2,534 مجموع 694,031 52,377 641,654 467,700 155,036 10,241 8,677 استان کرمان: ردیف نام شهرستان تعداد کل آرای مأخوذه تعداد آرای باطله مأخوذه تعداد آرای صحیح تعداد آرای حسن روحانی تعداد آرای سید ابراهیم رئیسی تعداد آرای سید مصطفی میر سلیم تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا 1 ارزوئیه 24,512 309 24,203 11,600 12,498 63 42 2 انار 20,921 504 20,417 10,203 9,920 200 94 3 بافت 47,019 870 46,149 27,990 17,623 391 145 4 بردسیر 46,322 1,136 45,186 21,676 22,917 377 216 5 بم 81,589 1,150 80,439 54,812 24,953 398 276 6 جیرفت 122,013 2,131 119,882 54,052 65,125 431 274 7 رابر 23,713 361 23,352 8,750 14,467 93 42 8 راور 24,504 665 23,839 8,926 14,590 224 99 9 رفسنجان 153,585 3,698 149,887 98,066 49,845 1,215 761 10 رودبار 53,538 391 53,147 12,532 39,901 517 197 11 ریگان 29,338 107 29,231 8,967 20,210 37 17 12 زرند 81,186 2,779 78,407 34,445 42,654 912 396 13 سیرجان 149,000 4,980 144,020 97,822 43,396 1,641 1,161 14 شهربابک 51,397 1,668 49,729 27,829 21,058 634 208 15 عنبرآباد 44,858 468 44,390 12,379 31,853 108 50 16 فاریاب 20,141 264 19,877 5,845 13,981 35 16 17 فهرج 22,407 175 22,232 9,151 13,018 47 16 18 قلعه گنج 37,826 362 37,464 9,530 27,776 111 47 19 کرمان 412,435 9,448 402,987 242,540 154,163 4,159 2,125 20 کهنوج 43,847 612 43,235 17,174 25,733 199 129 21 کوهبنان 13,329 269 13,060 4,740 8,131 145 44 22 منوجان 37,773 547 37,226 8,853 27,998 267 108 23 نرماشیر 33,101 263 32,838 16,923 15,770 106 39 جمع کل 1,574,393 33,196 1,541,197 804,805 717,580 12,310 6,502 استان کرمانشاه: ردیف نام شهرستان تعداد کل آرای مأخوذه تعداد آرای باطله مأخوذه تعداد آرای صحیح تعداد آرای حسن روحانی تعداد آرای سید ابراهیم رئیسی تعداد آرای سید مصطفی میر سلیم تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا 1 سنقر 55,870 1,543 54,327 29,085 24,442 599 201 2 قصر شیرین 18,198 605 17,593 13,565 3,874 111 43 3 هرسین 51,879 1,725 50,154 30,271 19,395 342 146 4 روانسر 28,477 3,003 25,474 20,636 4,339 260 239 5 دالاهو 26,666 741 25,925 22,580 3,180 95 70 6 جوانرود 37,176 3,677 33,499 26,644 6,387 285 183 7 ثلاث بابا جانی 20,354 2,214 18,140 13,735 4,249 92 64 8 کرمانشاه 514,317 14,746 499,571 337,477 154,836 4,934 2,324 9 پاوه 32,120 3,100 29,020 24,320 4,332 200 168 10 صحنه 50,626 1,370 49,256 29,965 18,820 322 149 11 کنگاور 48,006 1,631 46,375 27,087 18,707 428 153 12 گیلانغرب 37,880 750 37,130 25,165 11,746 162 57 13 سرپل ذهاب 55,472 2,738 52,734 38,292 13,895 396 151 14 اسلام آباد 89,713 2,388 87,325 60,844 25,694 562 225 جمع کل 1,066,754 40,231 1,026,523 699,666 313,896 8,788 4,173 استان کهگیلویه و بویر احمد: ردیف نام شهرستان تعداد کل آرای مأخوذه تعداد آرای باطله مأخوذه تعداد آرای صحیح تعداد آرای حسن روحانی تعداد آرای سید ابراهیم رئیسی تعداد آرای سید مصطفی میر سلیم تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا 1 بویراحمد 141,062 2,497 138,565 64,869 72,994 518 184 2 کهگیلویه 73,132 1,903 71,229 38,668 31,933 509 119 3 گچساران 69,790 2,177 67,613 41,192 25,842 381 198 4 دنا 23,756 334 23,422 10,888 12,378 114 42 5 باشت 14,431 303 14,128 6,744 7,333 44 7 6 چرام 21,323 503 20,820 10,138 10,590 56 36 7 لنده 14,566 355 14,211 6,284 7,858 54 15 8 بهمئی 18,670 133 18,537 8,383 10,100 41 13 جمع کل 376,730 8,205 368,525 187,166 179,028 1,717 614 استان گلستان: ردیف نام شهرستان تعداد کل آرای مأخوذه تعداد آرای باطله مأخوذه تعداد آرای صحیح تعداد آرای حسن روحانی تعداد آرای سید ابراهیم رئیسی تعداد آرای سید مصطفی میر سلیم تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا 1 گمیشان 36,933 831 36,102 31,749 3,813 310 230 2 ترکمن 46,134 1,096 45,038 39,303 5,036 374 325 3 مینودشت 47,609 977 46,632 11,775 34,403 340 114 4 کردکوی 49,585 1,954 47,631 27,317 19,524 540 250 5 گنبد کاووس 172,195 2,537 169,658 126,639 40,355 1,673 991 6 بندر گز 32,725 1,617 31,108 14,676 15,909 375 148 7 علی اباد 83,688 1,945 81,743 39,185 41,443 727 388 8 گرگان 222,341 5,430 216,911 127,181 86,421 2,293 1,016 9 اق قلا 71,313 1,279 70,034 55,244 13,861 567 362 10 آزادشهر 57,749 1,366 56,383 26,018 29,606 493 266 11 مراوه تپه 34,372 314 34,058 29,831 4,032 110 85 12 رامیان 55,460 1,358 54,102 27,492 26,028 372 210 13 گالی کش 39,288 796 38,492 16,867 21,242 282 101 14 کلاله 64,674 778 63,896 43,722 19,799 230 145 مجموع 1,014,066 22,278 991,788 616,999 361,472 8,686 4,631 استان گیلان: ردیف شهرستان تعداد کل آراء ماخوذه تعداد برگ های رای باطله ماخوذه تعداد برگ های رأی صحیح تعداد آرای حسن روحانی تعداد آرای سید ابراهیم رئیسی تعداد آرای سید مصطفی میر سلیم تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا 1 آستارا 61,986 1,729 60,257 45,095 13,222 1,575 365 2 آستانه اشرفیه 77,781 3,099 74,682 51,598 21,617 973 494 3 املش 35,154 1,276 33,878 18,807 14,595 352 124 4 بندر انزلی 71,990 1,822 70,168 54,622 14,299 829 418 5 تالش 128,913 3,071 125,842 89,673 34,283 1,221 665 6 رشت 460,363 14,987 445,376 319,184 119,160 4,634 2,398 7 رضوانشهر 50,965 1,359 49,606 39,839 9,270 313 184 8 رودبار 76,092 2,956 73,136 47,379 24,636 818 303 9 رودسر 111,157 4,036 107,121 70,629 34,835 1,206 451 10 سیاهکل 36,921 1,629 35,292 19,494 15,028 530 240 11 شفت 42,469 1,993 40,476 25,305 14,608 366 197 12 صومعه سرا 92,058 3,875 88,183 59,099 27,847 874 363 13 فومن 67,483 2,819 64,664 42,928 20,967 481 288 14 لاهیجان 121,286 4,310 116,976 82,450 32,496 1,361 669 15 لنگرود 91,920 3,419 88,501 55,702 31,262 1,061 476 16 ماسال 38,839 1,232 37,607 21,976 15,184 331 116 جمع کل 1,565,377 53,612 1,511,765 1,043,780 443,309 16,925 7,751 استان لرستان: ردیف شهرستان تعداد کل آراء ماخوذه تعداد برگ های رای باطله ماخوذه تعداد برگ های رأی صحیح تعداد آرای حسن روحانی تعداد آرای سید ابراهیم رئیسی تعداد آرای سید مصطفی میر سلیم تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا 1 دورود 87,206 3,349 83,857 44,990 37,305 1,165 397 2 رومشکان 18,139 200 17,939 9,150 8,727 48 14 3 دلفان 64,139 1,086 63,053 34,276 27,920 757 100 4 ازنا 44,771 1,628 43,143 20,282 22,137 537 187 5 الیگودرز 75,619 1,608 74,011 40,752 32,270 728 261 6 خرم آباد 231,577 6,311 225,266 132,713 89,628 1,707 1,218 7 بروجرد 157,965 5,520 152,445 80,987 68,401 2,195 862 8 دوره 22,040 482 21,558 10,423 11,010 90 35 9 پلدختر 40,351 1,152 39,199 22,159 16,844 138 58 10 سلسله 44,537 1,122 43,415 18,118 25,054 187 56 11 کوهدشت 75,913 796 75,117 45,340 28,659 992 126 مجموع 862,257 23,254 839,003 459,190 367,955 8,544 3,314 استان مازندران: ردیف شهرستان تعداد کل آراء ماخوذه تعداد برگ های رای باطله ماخوذه تعداد برگ های رأی صحیح تعداد آرای حسن روحانی تعداد آرای سید ابراهیم رئیسی تعداد آرای سید مصطفی میر سلیم تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا 1 آمل 238,366 8,150 230,216 151,304 74,060 3,437 1,415 2 بابل 308,680 10,386 298,294 170,223 122,394 4,065 1,612 3 بابلسر 90,746 2,794 87,952 53,066 33,420 1,010 456 4 بهشهر 107,795 3,343 104,452 56,081 46,662 1,157 552 5 تنکابن 116,041 3,138 112,903 79,707 31,245 1,429 522 6 جویبار 51,122 2,622 48,500 27,630 19,946 639 285 7 چالوس 81,865 3,100 78,765 53,209 24,177 1,008 371 8 رامسر 53,688 1,599 52,089 38,208 12,849 705 327 9 ساری 307,890 10,363 297,527 193,428 99,852 3,009 1,238 10 سوادکوه 39,758 1,827 37,931 24,137 13,130 504 160 11 سوادکوه شمالی 20,839 793 20,046 12,184 7,477 285 100 12 سیمرغ 14,861 709 14,152 8,720 5,132 197 103 13 عباس آباد 45,928 1,719 44,209 31,533 11,958 491 227 14 فریدون کنار 39,532 1,710 37,822 20,499 16,679 470 174 15 قائم شهر 157,736 5,775 151,961 97,864 51,242 1,925 930 16 کلاردشت 20,987 671 20,316 16,048 3,981 214 73 17 گلوگاه 27,720 899 26,821 14,179 12,300 232 110 18 محمود آباد 75,182 2,901 72,281 41,359 29,630 974 318 19 میاندرود 39,133 1,480 37,653 19,397 17,698 403 155 20 نکا 75,128 2,459 72,669 29,884 41,592 874 319 21 نور 98,053 3,891 94,162 63,176 29,231 1,283 472 22 نوشهر 98,966 4,185 94,781 65,053 27,820 1,419 489 جمع 2,110,016 74,514 2,035,502 1,266,889 732,475 25,730 10,408 استان مرکزی: ردیف شهرستان تعداد کل آراء ماخوذه تعداد برگ های رای باطله ماخوذه تعداد برگ های رأی صحیح تعداد آرای حسن روحانی تعداد آرای سید ابراهیم رئیسی تعداد آرای سید مصطفی میر سلیم تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا 1 اراک 298,419 9,756 288,663 149,507 133,098 4,369 1,689 2 محلات 30,102 736 29,366 17,286 11,421 433 226 3 کمیجان 23,539 553 22,986 6,432 16,123 330 101 4 فراهان 22,478 973 21,505 8,228 12,882 288 107 5 ساوه 123,770 3,592 120,178 67,474 50,428 1,521 755 6 زرندیه 47,242 1,644 45,598 21,361 23,348 687 202 7 دلیجان 31,732 1,220 30,512 16,996 13,012 392 112 8 خنداب 34,096 1,405 32,691 11,482 20,557 483 169 9 تفرش 22,449 837 21,612 12,084 9,087 336 105 10 آشتیان 14,817 824 13,993 6,322 7,332 234 105 11 خمین 63,623 1,625 61,998 25,195 35,482 988 333 12 شازند 84,291 3,458 80,833 34,537 44,375 1,388 533 مجموع 796,558 26,623 769,935 376,904 377,145 11,449 4,437 استان هرمزگان: ردیف شهرستان تعداد کل آراء ماخوذه تعداد برگ های رای باطله ماخوذه تعداد برگ های رأی صحیح تعداد آرای حسن روحانی تعداد آرای سید ابراهیم رئیسی تعداد آرای سید مصطفی میر سلیم تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا 1 ابوموسی 3,713 70 3,643 1,000 2,600 30 13 2 بستک 39,049 2,485 36,564 34,127 2,143 165 129 3 بشاگرد 17,187 119 17,068 2,209 14,802 42 15 4 بندرعباس 321,563 8,209 313,354 182,789 124,752 3,884 1,929 5 بندرلنگه 82,713 3,137 79,576 57,495 20,690 953 438 6 بندرخمیر 28,817 869 27,948 23,850 3,722 222 154 7 پارسیان 24,890 1,237 23,653 18,744 4,753 94 62 8 رودان 69,721 943 68,778 14,614 53,417 470 277 9 جاسک 30,913 725 30,188 22,469 7,472 150 97 10 حاجی آباد 43,941 1,074 42,867 21,285 21,111 315 156 11 سیریک 21,961 616 21,345 15,328 5,828 106 83 12 قشم 74,102 2,140 71,962 56,096 14,883 515 468 13 میناب 129,507 2,384 127,123 30,649 94,215 1,631 628 مجموع 888,077 24,008 864,069 480,655 370,388 8,577 4,449 استان همدان: ردیف نام شهرستان تعداد کل آرای مأخوذه تعداد آرای باطله مأخوذه تعداد آرای صحیح تعداد آرای حسن روحانی تعداد آرای سید ابراهیم رئیسی تعداد آرای سید مصطفی آقا میر سلیم تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا 1 همدان 343,431 8,564 334,867 170,700 156,379 5,577 2,211 2 ملایر 145,301 4,940 140,361 65,929 71,239 2,385 808 3 نهاوند 102,469 3,999 98,470 43,928 52,576 1,403 563 4 تویسرکان 64,046 2,351 61,695 29,426 31,113 863 293 5 بهار 72,609 2,056 70,553 23,518 45,482 1,104 449 6 اسدآباد 59,302 2,076 57,226 27,660 28,439 790 337 7 رزن 65,674 2,038 63,636 26,751 35,485 1,068 332 8 کبودرآهنگ 74,978 2,198 72,780 20,923 50,137 1,251 469 9 فامنین 23,490 765 22,725 9,801 12,451 305 168 مجموع 951,300 28,987 922,313 418,636 483,301 14,746 5,630 استان یزد: ردیف نام شهرستان تعداد کل آرای مأخوذه تعداد آرای باطله مأخوذه تعداد آرای صحیح تعداد آرای حسن روحانی تعداد آرای سید ابراهیم رئیسی تعداد آرای سید مصطفی آقا میر سلیم تعداد آرای سید مصطفی هاشمی طبا 1 ابرکوه 29,860 782 29,078 14,180 14,598 202 98 2 اردکان 51,492 1,427 50,065 33,330 15,912 533 290 3 اشکذر 19,043 453 18,590 12,974 5,333 209 74 4 بافق 26,235 731 25,504 8,865 16,207 345 87 5 بهاباد 13,580 351 13,229 4,813 8,256 122 38 6 تفت 49,142 964 48,178 33,095 14,556 356 171 7 خاتم 21,766 563 21,203 11,213 9,756 167 67 8 مهریز 41,964 900 41,064 28,910 11,698 306 150 9 میبد 54,143 1,826 52,317 26,886 24,570 565 296 10 یزد 325,984 6,658 319,326 228,729 85,628 3,340 1,629 مجموع 633,209 14,655 618,554 402,995 206,514 6,145 2,900 جدول تجمیعی کل آراء در داخل و خارج کشور: تجمیع نتایج شمارش آرای انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری ردیف نام استان تعداد کل آرای مأخوذه تعداد آرای باطله مأخوذه تعداد آرای صحیح حسن روحانی سید ابراهیم رئیس الساداتی سید مصطفی آقا میر سلیم سید مصطفی هاشمی طبا 1 آذربایجان شرقی 2,057,863 72,711 1,985,152 1,281,020 662,263 27,624 14,245 2 آذربایجان غربی 1,610,380 73,880 1,536,500 1,030,286 473,857 18,386 13,971 3 اردبیل 704,516 18,565 685,951 412,735 261,056 8,543 3,617 4 اصفهان 2,587,975 84,759 2,503,216 1,401,482 1,045,932 37,775 18,027 5 البرز 1,275,225 30,253 1,244,972 832,045 390,488 16,533 5,906 6 ایلام 341,436 15,564 325,872 188,925 133,023 2,781 1,143 7 بوشهر 573,171 15,298 557,873 328,806 223,278 3,808 1,981 8 تهران 6,214,591 138,359 6,076,232 4,045,357 1,918,390 82,625 29,860 9 چهارمحال و بختیاری 518,234 14,574 503,660 272,917 222,313 6,120 2,310 10 خراسان جنوبی 470,761 5,376 465,385 159,432 301,976 2,917 1,060 11 خراسان رضوی 3,456,382 59,345 3,397,037 1,437,382 1,903,067 42,512 14,076 12 خراسان شمالی 522,275 10,129 512,146 231,313 272,690 6,027 2,116 13 خوزستان 2,264,611 110,579 2,154,032 1,194,423 920,970 23,507 15,132 14 زنجان 584,433 16,808 567,625 260,049 294,603 9,760 3,213 15 سمنان 403,605 12,810 390,795 182,279 200,658 5,758 2,100 16 سیستان و بلوچستان 1,213,124 14,456 1,198,668 875,694 314,502 5,401 3,071 17 فارس 2,516,578 59,592 2,456,986 1,525,792 904,001 18,078 9,115 18 قزوین 736,389 21,144 715,245 395,911 303,469 11,907 3,958 19 قم 611,478 22,921 588,557 219,443 350,269 13,327 5,518 20 کردستان 694,031 52,377 641,654 467,700 155,036 10,241 8,677 21 کرمان 1,574,393 33,196 1,541,197 804,805 717,580 12,310 6,502 22 کرمانشاه 1,066,754 40,231 1,026,523 699,666 313,896 8,788 4,173 23 کهگیلویه و بویراحمد 376,730 8,205 368,525 187,166 179,028 1,717 614 24 گلستان 1,014,066 22,278 991,788 616,999 361,472 8,686 4,631 25 گیلان 1,565,377 53,612 1,511,765 1,043,780 443,309 16,925 7,751 26 لرستان 862,257 23,254 839,003 459,190 367,955 8,544 3,314 27 مازندران 2,110,016 74,514 2,035,502 1,266,889 732,475 25,730 10,408 28 مرکزی 796,558 26,623 769,935 376,904 377,145 11,449 4,437 29 هرمزگان 888,077 24,008 864,069 480,655 370,388 8,577 4,449 30 همدان 951,300 28,987 922,313 418,636 483,301 14,746 5,630 31 یزد 633,209 14,655 618,554 402,995 206,514 6,145 2,900 خارج از کشور 170,290 1,868 168,422 135,976 30,890 1,020 536 جمع کل 41,366,085 1,200,931 40,165,154 23,636,652 15,835,794 478,267 214,441