پایگاه خبری الف 31 تير 1396 ساعت 6:23 http://alef.ir/vdccp0q012bqox8.ala2.html?494053 -------------------------------------------------- عنوان : فعالیت مغز بعد از مرگ مغزی -------------------------------------------------- متن : گفته می‌شود افرادی که دچار مرگ مغزی می‌شوند به طور کامل نمی‌میرند. یافته‌ها نشان می‌دهد بخشی از مغز هم‌زمان پس از آن‌که دستگاه سنجش فعالیت مغز، خط افقی و ثابتی را نشان می‌دهد، هم‌چنان فعال است. این یافته‌ها بعد از بررسی فعالیت موج‌نگاری مغزی (EEG) در بیمارانی که تحت تاثیر داروهای ضدتشنج به اغما رفته بودند مورد بررسی قرار گرفت. دانشمندان دانشگاه مونترال طی آزمایشاتی، ۲۶ گربه را تحت بی‌‌هوشی کامل قرار داده و فعالیت مغزی آنها را در بخش‌های بالایی مربوط به قشر مغزی و هیپوکامپوس سنجیدند. در تمام گربه‌ها، بعد از آن‌که امواج دستگاه موج‌نگاری، به خط افقی و صافی تبدیل شد، ریز‌موج‌های ثبت‌نشده‌ای مشاهده شد. نظیر این یافته‌ها در انسان هم گزارش شده بود. محققان می‌گویند یافته‌های آنها نشان می‌دهد که مغز می‌تواند بعد از یک کمای عمیق هم زنده بماند و از طرفی برانگیختن چنین موقعیتی می‌تواند مانع از بروز بعضی عملکردهای مغزی شود که به تحلیل مغز می‌انجامد. گفته می‌شود افرادی که دچار مرگ مغزی می‌شوند به طور کامل نمی‌میرند. یافته‌ها نشان می‌دهد بخشی از مغز هم‌زمان پس از آن‌که دستگاه سنجش فعالیت مغز، خط افقی و ثابتی را نشان می‌دهد، هم‌چنان فعال است. این یافته‌ها بعد از بررسی فعالیت موج‌نگاری مغزی (EEG) در بیمارانی که تحت تاثیر داروهای ضدتشنج به اغما رفته بودند مورد بررسی قرار گرفت. دانشمندان دانشگاه مونترال طی آزمایشاتی، ۲۶ گربه را تحت بی‌‌هوشی کامل قرار داده و فعالیت مغزی آنها را در بخش‌های بالایی مربوط به قشر مغزی و هیپوکامپوس سنجیدند. در تمام گربه‌ها، بعد از آن‌که امواج دستگاه موج‌نگاری، به خط افقی و صافی تبدیل شد، ریز‌موج‌های ثبت‌نشده‌ای مشاهده شد. نظیر این یافته‌ها در انسان هم گزارش شده بود. محققان می‌گویند یافته‌های آنها نشان می‌دهد که مغز می‌تواند بعد از یک کمای عمیق هم زنده بماند و از طرفی برانگیختن چنین موقعیتی می‌تواند مانع از بروز بعضی عملکردهای مغزی شود که به تحلیل مغز می‌انجامد. دانشمندان به طور مداوم ماهیت فعالیت مغزی را تا وضعیت‌هایی نزدیک مرگ بررسی کرده‌اند. شواهد ناشی از تغییر ناگهانی در فعالیت مغزی بعد از ایست قلبی، می‌تواند حاکی از یک نشانه‌ی عصبی در ارتباط با بیمارانی باشد که تجربه‌های مرگ یا شبه‌مرگ داشته و از آن نجات یافته‌اند، از جمله احساس جدا شدن از جسم. محققان دانشگاه مونترال معتقدند مرحله‌ای بعد از پایان فعالیت قشر مغزی و نیز منطقه‌ای از مغز که بسیار با حافظه مرتبط است وجود دارد که می‌تواند سیگنال‌هایی را به مرکز اصلی خود یعنی به قشر مخ بفرستد. در واقع قشر مخ جایی است که فعالیت‌های پیچیده‌تری از جمله آگاهی در آن تولید و پردازش می‌شود. منبع:الو دکتر