پایگاه خبری الف 25 بهمن 1395 ساعت 22:05 http://alef.ir/vdccipq0e2bq008.ala2.html?445426 -------------------------------------------------- عنوان : کولاک و برف سنگین مدارس آذربایجان شرقی را به تعطیلی کشاند‌ -------------------------------------------------- متن : آموزش وپرورش آذربایجان شرقی به دنبال بارش سنگین برف و کولاک شدی و یخبندان، مدارس برخی از مناطق استان را فردا سه شنبه ۲۶ بهمندر شیفت قبل از ظهر تعطیل اعلام کرد. به گزارش تسنیم از تبریز، آموزش وپرورش آذربایجان شرقی به دنبال بارش سنگین برف و کولاک شدی و یخبندان، مدارس برخی از مناطق استان را فردا سه شنبه 26 بهمندر شیفت قبل از ظهر تعطیل اعلام کرد. براساس این گزارشدر شهرستان هشترود، تمام مدارس مناطق شهری با یک ساعت تأخیر رأس 9 شروع خواهند شد و کلیه مدارس مناطق روستایی تعطیل شدند. در بخش نظرکهریز همکلیه مدارس مناطق شهری و روستاییتعطیل اعلام شد. درمنطقه خواجهشیفتقبل و بعد از ظهرکلیه مدارس مناطق شهری و روستایی تعطیل شدند. در شهرستانمرند نیزکلیه مدارس مناطق شهری و روستایی تعطیل اعلام شد. در شهرستان اهر مدارس مقاطع پیش دبستانی، ابتدائی، استثنائی و متوسطهدورهاول مناطق شهری و کلیه مدارس مناطق روستاییتعطیل اعلام شدند. در شهرستانچاراویماق مدارس مقطع پیش دبستانی و استثنائی تعطیل و بقیه مقاطع با یک ساعت تأخیر در ساعت 9 شروع خواهند شد. در شهرستان هوراند هممدارس کلیه مقاطع تحصیلی تعطیل اعلام شد. در شهرستان کلیبر نیزکلیه مدارس مناطق شهری و روستایی تعطیل شدند. شیفت قبل از ظهرو شیفت بعدازظهر شهرستان ورزقان درکلیه مدارس مناطق شهری و روستایی تعطیل اعلام شد.