پایگاه خبری الف 24 تير 1394 ساعت 11:30 http://alef.ir/vdcbzfb5frhbw8p.uiur.html?283173 -------------------------------------------------- عنوان : ظریف یعنی مدیریت منابع انسانی بخش تعاملی الف - مجید ایرانشاهی -------------------------------------------------- اشاره: مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های بینندگان الف است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. بینندگان الف می توانند با ارسال یادداشت خود، مطلب ذیل را تایید یا نقد کنند. متن : ظریف و نحوه مذاکره تیم دیپلماسی ایران یکی از موارد دقیق و در ست مدیریت منابع انسانی از مرحله انتخاب تا رو به پایان اهداف دانست. در فرایند مدیریت نیرو در سازمان ها و جوامع انتخاب نیروی مناسب گام اول در پیشبرد اهداف است؛ اگر در این مرحله اشتباهی صورت پذیرد قطعا در سایر موارد نیروهای پایین تر مشکلات جدی تا سطح اجرایی را بوجود خواهند آورد. به طور کلی داشتن دو فاکتور تخصص و تعهد در انتخاب اولیه مهمترین ملاک ها می باشند و وقتی فردی با این ویژگی ها راس یک سازمان قرار می گیرد قطعا نیروهای زیر را مجموعه آن نیز برهمین اساس برگزیده می شوند و به حرکت ادامه خواهند داد و نمونه واضح آن می شود تیم هسته ای ایران که هم از لحاظ علمی و هم از لحاظ انقلابی بودن و تعهد به نظام در آن تردیدی وجود ندارد. امیدواریم این تجربه کماکان در سایر نهاد های کشور ادامه پیدا کند.