پایگاه خبری الف 15 مرداد 1396 ساعت 20:30 http://alef.ir/vdcba9basrhb9fp.uiur.html?499345 -------------------------------------------------- عنوان : آشنایی با شماره موبایل های استان های مختلف -------------------------------------------------- http://www.rond.ir/SimHelp/36 متن :