پایگاه خبری الف 31 تير 1396 ساعت 18:30 http://alef.ir/vdcayynya49noy1.k5k4.html?494448 -------------------------------------------------- عنوان : نظر مرکز آمار در مورد ایجاد یک میلیون شغل در بهار96 چیست؟ -------------------------------------------------- متن : مدير كل دفتر جمعيت، نيروي كار و  سرشماري هاي مركز آمار ايران با تاكيد بر ضرورت ارايه تحليل هاي دقيق گفت:‌ افزايش تعداد شاغلان در بهار 1396 نسبت به بهار 1395 حدود 700 هزار نفر است.  به گزارش الف به نقل از مرکز آمار ایران، فريبا سادات  بني هاشمي با تحليل نرخ بيكاري  3 ماهه بهار 1396 ضمن تاكيد بر اين نكته كه بر اساس برنامه اطلاع رساني مركز آمار، نرخ بيكاري بهار 96 همچون فصول قبل  مطابق برنامه و 13 تير ماه اطلاع‌رساني شده است، گفت:‌ بر اساس چكيده  نتايج طرح آمارگيري نيروي كار  بهار 1396، نرخ بيكاري در بهار سال جاري 12.6 درصد است كه نسبت به بهار و زمستان سال 1395به‌ترتيب 0.4 و 0.1درصد افزايش يافته است(جدول1).  وی با اشاره  به جدول 1، افزود:‌ بر اساس اين جدول آخرين آمار از تعداد شاغلان در بهار سال جاري 23308355 نفر است كه اين رقم در زمستان گذشته  22342429 نفر اعلام شده است.   جدول 1- نرخ بيكاري و تعداد شاغلان در بهار و زمستان 1394 و 1395 و بهار 1396 از نتايج طرح آمارگيري نيروي كار شرح بهار 1394 زمستان 1394 بهار 1395 زمستان 1395 بهار 1396 بهار 95 نسبت به بهار 94 بهار 96 نسبت به بهار 95 بهار95 نسبت به زمستان94 بهار 96 نسبت به زمستان 95 نرخ بيكاري 10.8 11.8 12.2 12.5 12.6 1.4 0.4 0.4 0.1 تعداد شاغلين 21861836 21576138 22604718 22342429 23308355 742882 703637 1028580 965926 جدول 1- نرخ بيكاري و تعداد شاغلان در بهار و زمستان 1394 و 1395 و بهار 1396 از نتايج طرح آمارگيري نيروي كار وي با انتقاد از  تحليل هاي  غير كارشناسي آمارهاي بازار كار  گفت: عليرغم بيان بعضاً  نادرست  اعداد در گزارشات رسانه ها از آمار نيروي كار، حسب نظر علماي اقتصاد و متخصصين بازار كار، به جهت حذف اثر شرايط فصلي بر اطلاعات بازار كار، شاخص‌ها در يك فصل صرفاً با فصل مشابه سال‌هاي قبل از آن قابليت مقايسه داشته و در نتيجه درست، منطقي و معتبر است. بنابراين، در كشوري مثل ايران كه بخش قابل توجهي از مشاغل آن از جمله مشاغل بخش كشاورزي در بهار به فعليت مي‌رسد، به‌‌طور طبيعي در بهار نسبت به زمستان تعداد شاغلان فصلي افزايش مي‌يابد.  بني هاشمي افزود:‌اطلاعات جدول 1 نشان مي‌دهد كه اين روند در بهار 1395 نسبت به زمستان قبل از آن نيز تكرار شده است و در آن مقطع نيز افزايش تعداد شاغلان مشابه به بهار سال جاري بوده است و همانطوري كه در گزارش‌هاي قبلي اين مركز آمده است افزايش تعداد شاغلان در بهار 1396 نسبت به بهار 1395 حدود 700 هزار نفر است.