پایگاه خبری الف 10 تير 1395 ساعت 16:10 http://alef.ir/vdcaw0neo49nia1.k5k4.html?367809 -------------------------------------------------- عنوان : تکلیف این دو کمیسیون مجلس چه می شود؟ -------------------------------------------------- متن : سید فرید موسوی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم گفت: تعداد اعضای کمیسیون های فرهنگی و همچنین حقوقی و قضایی به حدنصاب ۱۹ نفری که در آیین نامه مشخص شده نرسیده است. به گزارش ایران، وی افزود:انتخابات هیأت رئیسه و اساساً تشکیل جلسه این دو کمیسیون از وجاهت قانونی برخوردار نیست و نیاز است که هیأت رئیسه در این مورد بازنگری کند.