پایگاه خبری الف 19 فروردين 1396 ساعت 5:45 http://alef.ir/vdcaownyy49niw1.k5k4.html?460094 -------------------------------------------------- عنوان : زنِ 54 ساله به جای طلب خود با نوجوان چهارده ساله ازدواج کرد! -------------------------------------------------- متن : یک زن مصری 54 ساله با ازدواح با پسر 14 ساله، به اختلافات مالی با خانواده این پسر پایان داد. خانواده این پسر زیر بار بدهی هایسنگین بودندکه ناگهان رفتار صاحب خانه با آنها تغییر کرد و از آنها خواست تمام بدهی ها وکرایه خانه را پرداخت کنند.آنهادر عرض دو ماه، 40 هزار جنیه مصری به صاحب خانهکه یک زن 54 ساله بود، بدهکار شدند. این زن 54 ساله یک راه حل جادویی برای این مشکل پیدا کرد که اگر خانواده پسر با آن موافقت کنند، تمام بدهی ها از عهده آنان ساقط می شد؛ این راه حل، ازدواج با پسر 14 ساله آنها بود! بالاخره صاحب خانه با کودک 14 ساله ازدواج کرد؛ اما به زودی اختلافات میان این زن و شوهر بالاگرفت. همسر 54 ساله همانند زنی که با شوهرش اختلاف پیدا می کرد، نبود؛ بلکه به مادری تبدیل شد که کودک خود را اذیت می کرد. خانواده پسر علیه این زن شکایت کردند.زننیز در شکایتی خانواده همسرش را به تعدی و حمله بهوی متهم کرد. دادستان اکنونمسئولیت تحقیق در اینپرونده را به عهده گرفته است. منبع: العالم