پایگاه خبری الف 5 شهريور 1395 ساعت 20:30 http://alef.ir/vdcaomnem49nae1.k5k4.html?385395 -------------------------------------------------- عنوان : حضور جهانگیری در قطار مسیر سمنان به تهران و کنایه به تحریم ها به خاطر تهویه نامناسب برخی قطارها! -------------------------------------------------- متن :