پایگاه خبری الف 10 ارديبهشت 1393 ساعت 19:17 http://alef.ir/vdcamynue49nu01.k5k4.html?224753 -------------------------------------------------- عنوان : جمعیت تهران چند میلیون نفر است؟ -------------------------------------------------- متن : شهرنشینان بیش از ۵۶ میلیون نفر از کل جمعیت بیش از ۷۷ میلیونی کشور در سال ۹۳ را تشکیل می دهند. به گزارش ایسنا، جمعیت شهرنشین کشور که در سال ۸۵ حدود ۴۸ میلیون و ۲۶۰ هزار نفر ثبت شده بود با رشد بیش از پنج میلیون نفری به ۵۳ میلیون و ۶۴۷ هزار نفر در سال ۹۰ رسید این در حالی است که روز شمار جمعیت مرکز آمار عنوان می کند که این رقم در پایان سال ۹۳ به ۵۶ میلیون و ۴۰۸ هزار نفر و در انتهای سال ۹۵ به ۵۸ میلیون و ۲۲۰ هزار نفر خواهد رسید. این در حالی است که در بین ۳۱ استان کشور تهران با فاصله بیش از هشت میلیون نفری نسبت به استان دوم در صدر پر جمعیت ترین استان ها قرار دارد به گونه ای که طبق برآورد مرکز آمار ایران تعداد ساکنان این استان در پایان سال ۹۳ به بیش از ۱۲ میلیون و ۵۵۰ هزار نفر و در سال ۹۵ به ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر خواهد رسید. این جمعیت در سال ۸۵ حدود ۱۱ میلیون و ۳۴۵ هزار نفر و در سال ۹۰ حدود ۱۲ میلیون و ۱۸۳ هزار نفر بوده است. در عین حال جمعیت شهر تهران نیز که از ۱۰ میلیون و ۴۱۸ هزار نفر در سال ۸۵ به ۱۱ میلیون و ۳۰۶ هزار نفر در سال ۹۰ افزایش یافته بود برآورد کنونی مرکز آمار حاکی از آن است که تعداد شهرنشینان تهرانی در پایان سال ۹۳ به بیش از ۱۱ میلیون و ۶۹۰ هزار نفر و در انتهای سال ۹۵ به مرز ۱۲ میلیون نفر برسد. بعد از استان تهران، خراسان رضوی با۶.۲ میلیون، اصفهان با حدود پنج میلیون و فارس با ۷.۴ میلیون نفر پرجمعیت ترین استان های کشورند. اما بررسی تغییرات جمعیت در سایر استان ها نیز نشان می دهد که استان ایلام در سال ۹۳ با حدود ۵۷۵ هزار نفر کم جمعیت ترین استان کشور است که این رقم در سال ۹۵ به ۵۸۷ هزار نفر می رسد. بنابراین گزارش جمعیت روستایی کشور حدود ۲۰ میلیون نفر از کل جمعیت کشور را تشکیل می دهد.