پایگاه خبری الف 17 بهمن 1395 ساعت 13:21 http://alef.ir/vdcaeunym49nym1.k5k4.html?442535 -------------------------------------------------- عنوان : نشریه صبا و مدیرمسئول خبرگزاری دانشجو مجرم شناخته شدند -------------------------------------------------- متن : کسائیان گفت: نشریه صبا به اتهام افترا و نشراکاذیب و مدیر مسئول خبرگزاری دانشجو به اتهام توهین به مسئولان عالی نظام با اکثریت آراء مجرم شناخته شدند. علی اکبر کسائیان در گفت وگو با میزان، در تشریح دادگاه امروز مطبوعات اظهار کرد: پرونده نشریه صبا و مدیر مسئول خبرگزاری دانشجو در شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی مورد رسیدگی قرار گرفت. وی گفت: نشریه صبا به اتهام افترا و نشراکاذیب با اکثریت آراء مجرم شناخته شد، ضمنا هیئت منصفه مطبوعات استان تهران با اکثریت آرا متهم را مستحق تخفیف دانست. کسائیان تصریح کرد: هیئت منصفه در بابت اتهامات دو نفر دیگر در این نشریه، آنها را مجرم ندانست. سخنگوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات اظهار کرد: مدیر مسئول خبرگزاری دانشجو به اتهام توهین به مسئولان عالی نظام و انتشار مطالب خلاف واقع با اکثریت آرا مجرم شناخته شد و هیئت منصفه مطبوعات استان تهران با اکثریت آرا متهم را مستحق تخفیف دانست.