پایگاه خبری الف 4 ارديبهشت 1396 ساعت 15:41 http://alef.ir/vdcaamnyi49niy1.k5k4.html?465486 -------------------------------------------------- عنوان : چرا روحانی؟و چرا جهانگیری؟ ناصر ایمانی/4اردیبهشت 96 -------------------------------------------------- متن :   اصلاح طلبان اعلام نموده اند که کاندیدای آنان برای انتخابات ، آقای روحانی است و آقای جهانگیری صرفا برای اعلام مواضع دولت در مناظره ها حضور پیدا کرده و نقش حقیقی و واقعی ندارد . البته دلیل اصلی حضور آقای جهانگیری در انتخابات معلوم نیست و موضوع محرمانه باقی مانده است . ولی بطورطبیعی اگرکاندیدای اصلاح طلبان ، آقای روحانی باشد ، بطور طبیعی آقای جهانگیری باید قبل از روز رأی گیری و پس ازپایان مأموریت خود استعفا دهد تا آراء آقای روحانی شکسته نشود . اما یک نکته مهم مغفول مانده است و اینکه چرا اصلاح طلبان بجای آقای روحانی ازآقای مهندس جهانگیری حمایت نمی کنند ؟ به دلایل ذیل ، به نظرمی رسد که موقعیت و شرایط آقای جهانگیری به مراتب بهتر از آقای روحانی است و اصلاح طلبان باید از جهانگیری حمایت کنند و نه روحانی : 1- اگر آقای جهانگیری رئیس جمهور شود ، اصلاح طلبان مجبور نیستند که هزینه های دولت دوم آقای روحانی را تحمل کنند و می توانند هزینه های دولت اول آقای روحانی را نیز به گردن ایشان بیاندازند. لذا هم ازپاسخ گوئی عملکرد دولت اول روحانی خلاصی یافته اند و هم دولت دوم ایشان که بطور طبیعی سخت تر از دولت اول است را به گردن نمی گیرند . 2- همگان وبالاخص دولتی ها می دانند که بار مسئولیت اداره دولت در چهار سال گذشته ، عمدتاً بعهده آقای جهانگیری بوده و نه آقا روحانی . لذا چه دلیلی دارد که کسی دولت بعدی را بعهده بگیرد که کمتر ازنامزد دیگر ( جهانگیری ) در اداره کشور نقش داشته است . 3- جایگاه آقای جهانگیری در مجموعه نظام ، بهتر از آقای روحانی است و اگر ایشان رئیس جمهور شود ، به هدف اصلاح طلبان که خواهان ارتباط مستقیمی با نظام هستند ، فائق خواهند شد . در حالیکه آقای روحانی بدلیل عملکرد خود طی چهار سال  گذشته ، این موفقیت را تا حدود زیادی از دست داد . 4- جایگاه آقای جهانگیری به نسبت آقای روحانی درمیان اصولگریان بهتر است . حداقل اینکه اصولگرایان یک  شخصیت بدون تغییر  که از ابتدا اصلاح طلب بود از آقای جهانگیری به یاد دارند . اما آقای روحانی ثابت کرد که طی سالهای پس از انقلاب دارای ثبات رویه سیاسی نیست و بسیار عصبانی و تند مزاج است . لذا قطعاً همکاری اصولگرایان اگر قرار باشد که یک اصلاح طلب رئیس جمهور شود ، با آقای جهانگیری بیشتر است تا آقای  روحانی در دور دوم ریاست جمهوری اش . 5- با انتخاب جهانگیری ، اختلافات درونی اصلاح طلبان نیز کاهش می یابد . همگان واقف هستند که اصلاح طلبان در درون ، مشکلات جدی با روحانی دارند و هیچگاه ایشان را یک اصلاح طلب واقعی نمی دانستند و نمی دانند و به ایشان اعتماد ندارند ، ازسوی دیگرانتقادات جدی به شخصیت ایشان  و اهداف واقعی روحانی دارند . به مدیریت اجرائی و ارتباطی نامبرده نیز بسیار معترضند . در حالیکه این ایرادات را به آقای جهانگیری ندارند. 6- جهانگیری یک اصلاح طلب قدیمی است . آرمان گرائی درجناج اصلاح طلب اقتضاء می کند که فردی را از جناح خود مورد حمایت قرار دهند و نه اینکه از جناحهای دیگر عاریه بگیرند و پس از مدتی که به اهداف خود رسیدند ، مصلحت گرایانه او را رها کنند . نرمالیسم نباید چنان اصلاح طلبان را در خود ببلعد که آرمان گرائی را بکلی رها نمایند . اقشار اجتماعی اصلاح طلبان قادر نیستند که نقشه های سیاسیون خود برای اقتضائی عمل کردن را به خوبی درک نمایند وریزش خواهند کرد .اصلاح طلبان فاصله زیادی را از آرمان گرائی سکولاریسم تا روحانی طی کرده اند . بدنه اجتماعی آنها قدرت درک و فهم این فاصله زیاد را ندارد و به آن نوعی فرصت طلبی نام می نهد. با حضورجهانگیری ، این فاصله کمتر خواهد شد .